Nieuw gemeenschappelijk landbouw- en voedselbeleid noodzakelijk

9 mei 2017By Arthur Follebout°archief landbouwbeleid No Comments

Het gangbare beleid (GLB) stoelt op verkeerde beginselen. WERVEL nam deel aan de bevraging vanwege de Europese Commissie ter voorbereiding van het toekomstige Europese Landbouwbeleid.  Wervel vindt de huidige logica van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid niet in overeenstemming met de uitdagingen voor de landbouw en de plattelandsgebieden. Wervel kijkt naar: redelijke levensstandaard voor de landbouwers, beantwoorden aan de verwachtingen van de consument, evenwichtige territoriale ontwikkeling van plattelandsgebieden.

De boeren zijn oprecht en terecht boos

4 september 2015By Arthur Follebout°archief landbouwbeleid No Comments

Na de acties in Frankrijk zijn nu ook in ons land de boeren op straat gekomen. Ze zijn boos, en met reden. Ondertussen richt de Boerenbond zich tot de consument met een petitie voor eerlijke prijzen. Maar gaat de grootste boerenorganisatie van het land daarmee niet al te makkelijk voorbij aan haar eigen verantwoordelijkheid? Of wegen haar financiële belangen te zwaar door om de positie van de boer écht te verbeteren?

3e Boerenforum – 11 oktober in Ternat

20 augustus 2015By Arthur Follebout°archief landbouwbeleid No Comments


Het Boerenforum van 11 oktober gaat door in het Vlaams-Brabantse Ternat. Dit keer zijn we te gast op twee boerderijen. Jan De Schrijver is gangbare melkboer en Luc Pauwels is biologische akkerbouwer. De twee boeren hebben over de grenzen van hun bedrijven en sectoren heen besloten om nauwer te gaan samenwerken. Wil je weten hoe ze dat doen? Kom dan zeker naar het Boerenforum. Je komt er ook meer te weten over actuele landbouwthema’s zoals de impact van TTIP en ecologische en financieel haalbare stikstofreducerende maatregelen.

Landbouwers op de barricaden

20 augustus 2015By Arthur Follebout°archief landbouwbeleid No Comments

In heel Europa zijn boeren aan het protesteren gegaan deze zomer. Enkele grote manifestaties in Brussel zijn aangekondigd voor 6 en 7 september. De grotere boerenvakbonden en hun achterban eisen crisismaatregelen van Europa als een reactie op de Russische handelsboycot (lees meer) en kondigen een grote boerenbetoging aan in Brussel op 7 september. Andere boeren voelen er weinig voor om zich zondermeer aan te sluiten bij de eisen die de industriële landbouwsectoren recht moeten houden. Zij willen meer marktregulering en vragen ruimte en steun voor creatieve bedrijfsvormen in de korte keten en biolandbouw. Ze organiseren een creatief protest op 6 september in het Brusselse Jubelpark en sluiten aan met een delegatie op 7 september.

Wervelstandpunt: Boerenprotest met of zonder lef?

18 juni 2015By Arthur Follebout°archief landbouwbeleid No Comments

Boerenbetogingen: het lijkt wel of ze zich altijd al voorgedaan hebben. Op school leerden we over de Boerenkrijg, maar de meest beklijvende uit de recentere geschiedenis was die tegen het plan Mansholt (1971). Daarna volgden er nog tientallen, de ene al dramatischer en spectaculairder dan de andere. Denken we aan de duizenden liters te goedkope melk die met beertonnen massaal over akkers gesproeid werden, of de protestblokkades tegen supermarkten die varkensvlees onder de kostprijs verkopen.