Ga naar de inhoud

Wat verdien jij? Afgeschafte bushaltes of net beter openbaar vervoer? Groente met pesticiden of gezond eten op je bord? Gratis energietips of echte hulp om je energieverslindende huis te renoveren? Ministers die populistische praat verkopen of die zich echt bekommeren om de toekomst van hun kiezers? Laat van je horen! Want jij, wij, zij … We verdienen meer!

2024 is een bijzonder belangrijk verkiezingsjaar. Op 9 juni stemmen we voor politici die ons op Europees, Belgisch en regionaal niveau mogen vertegenwoordigen. Op 13 oktober kiezen we wie in onze provincie-, gemeente- en districtsraad mag zetelen. Iedereen weet dat er voor onze toekomst heel wat op het spel staat.

Het venster om ons klimaat, onze natuur en ons milieu te herstellen wordt alsmaar kleiner. We hebben geen tijd meer te verliezen.

Heel wat burgers doen al hun best om hun steentje bij te dragen: we stoppen onze boodschappen in herbruikbare tassen, sorteren ons afval, checken het energielabel van een nieuwe koelkast, doen mee met de Veggie Challenge. Alle beetjes helpen. Maar om onze toekomst echt te beschermen, is er veel meer nodig: ook onze overheden moeten actie ondernemen. Ze moeten ons helpen om duurzamer te leven, om energie te besparen, om openbaar vervoer aantrekkelijker te maken dan de auto … Zij hebben de sleutels in handen om op grote schaal verandering te creëren.

Daarom voeren we deze campagne ‘Ik verdien meer’.

Om onze toekomstige leiders wakker te schudden: we verdienen meer dan tips om zelf ons steentje bij te dragen. En om te eisen dat ons belastinggeld niet langer naar grote vervuilers gaat, maar wel naar onze gezonde toekomst. Want dat verdienen we!

Daarom roepen we iedereen op om van zich te laten horen: wat verdien jij? Zeg het luid en duidelijk, zodat politici die vandaag onze stem vragen weten wat de echte zorgen voor morgen zijn.