Ga naar de inhoud

Onlangs krikte de Vlaamse Regering de ambitie op om de uitstoot in de landbouwsector met bijna 31,3 % te verminderen tegen 2030 ten opzichte van 2005. Een nieuwe commissie moet de regering daarin adviseren, want daar zijn we nog lang niet. In juli pleitte onze collega Jeroen Watté in het Vlaams Parlement voor een andere kijk op bodem. Pionier Jos Van Reeth riep de overheid op om kleur te bekennen.

Afgelopen zaterdag 2 juli kwamen vrijwilligers, professionelen en andere geïnteresseerden van de agro-ecologische beweging samen om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en een reeks interessante workshops te volgen. Zes organisaties van de beweging, waaronder Wervel, namen het initiatief en konden terecht op de prachtige locatie van zelfpluktuin Rawijs in Lochristi. De eigenaars van …

Bij Wervel werken we vol motivatie aan gezonde landbouw. Daar hoort info bij over hoe het voedselsysteem scheef zit. Maar ook inspiratie over hoe het anders kan. En activiteiten om meer over gezonde landbouw te leren, de handen eens uit de mouwen te steken en gelijkgezinden te leren kennen. Al die dingen vind je nu op onze vernieuwde Wervel-website. We stellen hem graag aan je voor.

In juni trok onze collega Jeroen naar Sardinië. Niet op vakantie maar om er het EURAF congres bij te wonen. Van over heel de wereld verzamelden onderzoekers en agroforestry enthousiastelingen er om elkaar te leren kennen en om inzichten en kennis uit te wisselen. Welke inzichten over agroforestry deed Jeroen daar op? Dat vertelt hij graag in deze terugblik van een inspirerend congres.

Ben jij kritisch over het hele voedselsysteem en wat er op je bord ligt? Of ben je als boer volop bezig met zaken als zorg voor bodem, biodiversiteit en pesticidenvrij telen? Dan kan het zijn dat je soms gefrustreerd geraakt over het hele voedselsysteem. Alleen hebben we precies weinig impact. Hoe kunnen we dan wel een positieve impact maken? Bij Wervel geloven we dat dat kan door voedsel weer in eigen handen te nemen. Maar hoe doe je dat?

Onder de noemer “Samen op weg naar een duurzaam en veerkrachtig voedselsysteem” verzamelden zo’n 400 deelnemers voor de Nederlandse Voedsel Anders- conferentie in Wageningen. Ook onze collega Arthur was van de partij. Hier lees je de 3 lessen die hij meeneemt om mee aan de slag te gaan.

Veel mensen kiezen terug voor de goedkoopste prijs, want de energiefactuur slokt al zoveel op. Het is een normale reactie als je kijkt naar het huishoudboekje: op welke uitgaven kunnen we op korte termijn besparen? Kiezen voor voedsel van agro-ecologische en faire landbouw is echter een investering in de toekomst, schrijft onze collega Arthur. Zowel het beleid als wij als burgers moeten hiervoor gaan.