Ga naar de inhoud

De bodem van de agro-ecologie

Bodem is een substraat geworden. Door de mechanische bewerking van de bodem en de toevoeging van chemische mest- en andere stoffen, is het bodemleven zo verstoord dat het niet meer de kans krijgt zich te ontwikkelen. Wat als we de bodem nu eens anders bekeken? Niet uitgaan vanuit het nut dat de bodem voor ons …

In augustus zakten een vijftigtal geïnteresseerden af naar het Braziliaans-Belgisch café Belgaleiro in Leuven om te luisteren naar het verhaal van pionier Fátima Cabral. Al jaren onderhoudt Fátima een CSA-boerderij in Brasília. In 2016 richtte ze Aprospera op, een groep agro-ecologische boeren die agro-ecologie promoten. Een verslag van een inspirerende avond.

Onlangs krikte de Vlaamse Regering de ambitie op om de uitstoot in de landbouwsector met bijna 31,3 % te verminderen tegen 2030 ten opzichte van 2005. Een nieuwe commissie moet de regering daarin adviseren, want daar zijn we nog lang niet. In juli pleitte onze collega Jeroen Watté in het Vlaams Parlement voor een andere kijk op bodem. Pionier Jos Van Reeth riep de overheid op om kleur te bekennen.

Winkels waar niet de winst centraal staat, maar wel de toegang tot goed voedsel. Waar burgers en boeren elkaar vinden en een eerlijke prijs afspreken. Dat zijn samenwinkels. Je vindt ze op verschillende plekken in Vlaanderen en Brussel, in allerlei vormen. Arthur ging op bezoek bij Eco & Fair, een coöperatieve samenwinkel in Herzele. 

Afgelopen zaterdag 2 juli kwamen vrijwilligers, professionelen en andere geïnteresseerden van de agro-ecologische beweging samen om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en een reeks interessante workshops te volgen. Zes organisaties van de beweging, waaronder Wervel, namen het initiatief en konden terecht op de prachtige locatie van zelfpluktuin Rawijs in Lochristi. De eigenaars van …

Ontdek de vernieuwde Wervel-website

Bij Wervel werken we vol motivatie aan gezonde landbouw. Daar hoort info bij over hoe het voedselsysteem scheef zit. Maar ook inspiratie over hoe het anders kan. En activiteiten om meer over gezonde landbouw te leren, de handen eens uit de mouwen te steken en gelijkgezinden te leren kennen. Al die dingen vind je nu op onze vernieuwde Wervel-website. We stellen hem graag aan je voor.

In juni trok onze collega Jeroen naar Sardinië. Niet op vakantie maar om er het EURAF congres bij te wonen. Van over heel de wereld verzamelden onderzoekers en agroforestry enthousiastelingen er om elkaar te leren kennen en om inzichten en kennis uit te wisselen. Welke inzichten over agroforestry deed Jeroen daar op? Dat vertelt hij graag in deze terugblik van een inspirerend congres.

Waarom we voedsel in eigen handen willen nemen

Ben jij kritisch over het hele voedselsysteem en wat er op je bord ligt? Of ben je als boer volop bezig met zaken als zorg voor bodem, biodiversiteit en pesticidenvrij telen? Dan kan het zijn dat je soms gefrustreerd geraakt over het hele voedselsysteem. Alleen hebben we precies weinig impact. Hoe kunnen we dan wel een positieve impact maken? Bij Wervel geloven we dat dat kan door voedsel weer in eigen handen te nemen. Maar hoe doe je dat?

Voedsel Anders Conferentie 2022: een terugblik

Onder de noemer “Samen op weg naar een duurzaam en veerkrachtig voedselsysteem” verzamelden zo’n 400 deelnemers voor de Nederlandse Voedsel Anders- conferentie in Wageningen. Ook onze collega Arthur was van de partij. Hier lees je de 3 lessen die hij meeneemt om mee aan de slag te gaan.