Ga naar de inhoud

Al meer dan dertig jaar werken we bij Wervel aan een gezond voedselsysteem. Met eerlijke prijzen voor boeren. Met de herstellende kracht van agro-ecologie. Met mensen die voedsel weer in eigen handen nemen. Kortom: met respect voor boeren, eters en onze planeet. 

Daarom verbinden we eters en boeren, verwerkers en verdelers die voedsel in eigen handen nemen. Door verbinding, door innovatieve praktijken te ontwikkelen en door opgebouwde kennis te verspreiden, inspireert Wervel het debat over voedselvoorziening. Samen kunnen we ons voedselsysteem weer in handen nemen.

Elke vijf jaar bekijken we onze werking en maken we een nieuw kader op voor de komende periode. Daarvoor is jouw bijdrage via deze bevraging noodzakelijk. Deze bevraging zal slechts een vijftiental minuten van jouw tijd vragen. Wij verzamelen alle info uit onze achterban en gaan daar dan verder mee aan de slag.