Ga naar de inhoud

Wervel vzw neemt jouw privacy ernstig. Om je vertrouwen te waarborgen doen we er alles aan om de veiligheid van je persoonlijke gegevens te verzekeren. Vragen over je persoonlijke gegevens kan je ons altijd sturen via administratie@wervel.be.

Welke gegevens verzamelt Wervel?

We verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van mensen die hun gegevens aan ons bezorgd hebben.

Wanneer je je inschrijft voor een activiteit bewaren we contactgegevens zoals je telefoonnummer, je adres, je naam en voornaam, je e-mailadres.
Wanneer je je inschrijft op de elektronische nieuwsbrief bewaren we je e-mailadres, je naam en voornaam.
Wanneer je een publicatie downloadt houden we soms je naam, e-mailadres en affiliatie bij. Dit is om een zicht te hebben van wie zich in ons werk interesseert en je eventueel in het kader van de publicatie te contacteren.
Wanneer je ons steunt via een gift, bewaren en verwerken wij ook je financiële gegevens die hiervoor nodig zijn (bankrekeningnummer, informatie over de betaalwijze, eventuele mandaatreferenties, historiek van je giften … ). Deze informatie wordt gebruikt voor je fiscaal attest indien je zo’n attest wenst.
We houden ook graag sfeerbeelden van Wervelactiviteiten bij, zowel audio, foto of geluidsopnames. Hiervoor vragen we je expliciete toestemming op de activiteit zelf. Deze beelden gebruiken we achteraf eventueel op onze website en communicatiekanalen.
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie gelinkt aan je computer, niet zo lekker dus. De cookies op de Wervel websites bevatten geen persoonlijke informatie maar helpt ons de werking van de website te verbeteren.

Hoe bewaren en beschermen we je gegevens?

Deze gegevens houden we bij op een afgeschermde Drive. In geen geval geven we deze gegevens zonder je expliciete toestemming door. We houden de gegevens bij voor de verdere verwerking en opvolging in het kader van de gelegenheid waarvoor je de gegevens met ons deelde.

Wat doen we ermee?

Deze gegevens laten ons toe jou te informeren over de zaken waar je op intekende. Zo kunnen we je bijvoorbeeld informeren over de activiteit waar je je voor inschreef, of het laatste nieuws brengen over een project waar je aan meewerkt.

Wanneer je je inschreef voor onze nieuwsbrief laten deze gegevens ons toe je deze elektronisch te bezorgen. Onderaan de nieuwsbrief kan je je altijd uitschrijven, als je die niet meer wil ontvangen.

Daarnaast laten de gegevens Wervel ook toe haar rapporteringsverplichtingen na te leven, bijvoorbeeld tegenover de subsidieverstrekker. Denk maar aan het aantal inschrijvingen voor een Wervelexcursie bijvoorbeeld.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Alleen bevoegde medewerkers krijgen toegang tot de gegevens. In de praktijk gaat het meestal om de kantoormedewerkers. In enkele gevallen gaat het ook om een vrijwilliger die de organisatie van een bepaalde Wervelactiviteit op zich neemt. De gegevens blijven steeds in het bezit van Wervel en worden geraadpleegd via een afgeschermde omgeving.

Hoe kan je zelf je gegevens aanpassen?

Je hebt steeds het recht om je persoonlijke gegevens te raadplegen, te wijzigen of te laten schrappen. Hiervoor kan je ons steeds contacteren via administratie@wervel.be.