Ga naar de inhoud

Wie zijn we?

Wervel is een beweging die vanuit verbinding werkt aan een gezond voedselsysteem. We kaarten problematieken aan en maken alternatieven zichtbaar. Met eerlijke prijzen voor boeren, mensen die voedsel weer in eigen handen nemen en de herstellende kracht van agro-ecologie. Kortom: met respect voor boeren, eters en onze planeet.

Waarom?

Wervel ziet voeding als een mensenrecht en ijvert voor democratie in ons landbouw- en voedselsysteem. Dat doen we sinds 1989, toen Wervel startte als “Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw”. Vandaag is het meer dan ooit nodig om op te komen voor gezonde landbouw. Want hoe we tegenwoordig ons voedsel kweken, verwerken en verdelen is grotendeels nefast voor de boer, eter en planeet.

Het huidige voedselsysteem geeft geen eerlijk inkomen aan boerinnen en boeren, is ongezond voor de eter en maakt onze planeet stuk. Het is een systeem gedreven door winstbejag, waarbij de belangen van grote bedrijven centraal staan. Wervel is ervan overtuigd dat voedsel geen koopwaar is. Dat je met voedsel niet speculeert en dat iedereen recht heeft op gezonde voeding. Daarom moeten we werken aan alternatieven.

Benieuwd naar onze plannen? Lees ons beleidsplan voor 2021 – 2025: Voedsel is gemeengoed.

Wat doen we?

Wervel gelooft in de kracht van beweging en verbinding. Om weer voeling te krijgen met waar ons voedsel vandaan komt, om problematieken aan te kaarten en om collectief alternatieven op te zetten. 

Vaak hoor je dat de consument anders moet eten en dat dit dé manier is omde transitie waar te maken naar een ander voedselsysteem. Maar dat houdt de grote machtige spelers buiten beeld, die de verantwoordelijkheid dragen voor ons scheefgetrokken voedselsysteem. Iedereen eet en heeft dus te maken met ons voedselsysteem. Wij zien mensen als méér dan louter consument: als burger kan je op verschillende manieren wegen op het voedselsysteem. 

Daarom verbindt Wervel eters en boeren, verwerkers en verdelers die voedsel in eigen handen nemen, om van elkaar te leren. Door verbinding, door innovatieve praktijken te ontwikkelen en door opgebouwde kennis te verspreiden, inspireert Wervel het debat over voedselvoorziening. Samen kunnen we ons voedselsysteem weer in handen nemen.

Wervelweekend
Wervel inspireert burgers

Via activiteiten doen we mensen kennis maken met waar ons voedsel vandaan komt, hoe de boerenstiel eruitziet of hoe herstellende landbouw mogelijk is. Samen denken we na en komen we in actie.

Pionier François inspireert
Wervel ondersteunt pioniers

Via lerende netwerken verbinden en ondersteunen we pioniers. Boeren die proberen op een andere manier voedsel te telen of burgers die samenwerken om zelf een rol op te nemen in de voedselvoorziening.

Boeren aan het woord
Wervel voedt het debat

Er is nood aan nieuwe taal: we hoeven niet te praten over consumenten, wel over eters. We zetten agro-ecologie in de kijker bij de juiste mensen en zorgen voor kritische nuance.

Zin om mee te Doen?

Maak kennis met het team

Linde Camps

Coördinator

linde@wervel.be
0476 55 41 98

Jeroen Watté

Agro-ecoloog

jeroen@wervel.be
0484 71 95 41

Samuël Van Den Eeckhout

Administratie

Dorinne Agemans

Bewegingsmedewerker

dorinne@wervel.be
0477 61 56 20

Kristel De Wever

Bewegingsmedewerker & communicatie

kristel@wervel.be
0497 28 89 32

Kevin Vits

Verantwoordelijke communicatie


Wil jij ook werken bij Wervel? Of heb je zin om stage te lopen bij ons?

Onze vacatures ontvang je door je in te schrijven op onze nieuwsbrief of door even door te klikken op onze nieuwspagina. Spontane sollicitaties zijn welkom via linde@wervel.be. Stuur zeker en vast je CV en een korte motivatie door.

Stagiairs ontvangen we ook met open armen. Je komt in een warm, ervaren team terecht die hun ervaringen zeker met jou willen delen. Zowel studenten in de (duurzame) landbouwsector, de sociaal culturele sector als studenten administratie, HR,… zijn zeker welkom. Laat ons via mail weten wat je studeert, hoe je stage eruit ziet (hoeveel uur per week, wanneer, doel van de stage,…), wat je het liefst zou doen binnen de organisatie en vergezel dit van een korte CV zodat we een zicht krijgen op wie jij bent. Tijdens een gesprek bekijken we dan de mogelijkheden. Stage aanvragen mag je sturen naar info@wervel.be.

Bestuur en Algemene Vergadering

Wervel wordt aangestuurd door een bestuursorgaan dat de strategische lijnen uittekent. Het bestuursorgaan komt tweemaandelijks samen. De leden van het bestuursorgaan zijn: 

Heb jij zelf interesse om bestuurder te worden bij Wervel? Neem gerust even contact op via linde@wervel.be.


Het bestuursorgaan wordt aangesteld door de Algemene Vergadering, waarin een dertigtal mensen zetelen met specifieke expertise in de thema’s waarop Wervel werkt. De Algemene Vergadering komt twee maal per jaar samen om de voortgang van de werking op te volgen, de strategie te bewaken en bij te sturen waar nodig, en het werk van de bestuurders te controleren.
Toetreden tot de Algemene Vergadering kan op aanvraag. Mail jouw kandidatuur naar info@wervel.be en we dragen je voor op de eerstvolgende vergadering (in maart of november).

Onze partners

Wervel gelooft in samenwerken. Onze twee voornaamste partners zijn Boerenforum en Voedsel Anders. Met de leden van Voedsel Anders is er vaak nauw contact, zoals bijvoorbeeld met FIAN en Solidagro voor de Landbouwbrigades. Wervel is ook lid van De Federatie, de koepelorganisatie van de socio-culturele sector. 

Wervel kijkt verder dan enkel Vlaanderen. Ons voedselsysteem is globaal georganiseerd en de machtsdynamieken overschrijden vaak de landsgrenzen. Om mee te kunnen wegen op internationaal beleid, zijn we lid van 11.11.11. Tot slot stond Wervel mee aan de wieg van talloze organisaties, met wie we veel samenwerken, zoals European Agroforestry Federation (EURAF), Voedselteams, Boerenforum, Voedsel Anders en De Landgenoten.