Ga naar de inhoud

Eind 2023 kregen we de visitatiecommissie van het Departement Jeugd, Media en Cultuur over de vloer. Zij kwamen checken of de subsidies sociaal-cultureel werk dat we van het departement ontvangen goed worden ingezet. Eind januari kregen we hun definitief verslag dat Wervel positief beoordeelt. Een mooie start van dit nieuwe jaar!

Wat betekent een positief verslag?

Wervel ontvangt momenteel subsidies sociaal-cultureel werk voor de periode 2021-2025. Een controle gebeurt halverwege een beleidsperiode. Een positieve evaluatie betekent dat we onze werking tot eind 2025 zonder remediëringsplan kunnen verderzetten. Bovendien mogen we dan ook een nieuw beleidsplan indienen voor de volgende periode 2026-2030. 

Hoe aan de slag met het nieuw beleidsplan?

Het nieuw beleidsplan moeten we indienen tegen eind 2024. Wordt dat goedgekeurd dan krijgen we opnieuw subsidies vanuit de sociaal-culturele sector. Binnen die financiering staat ons bewegingsverhaal rond burgers en dus de verbinding boer-burger centraal. Hoe we dit de komende beleidsperiode concreet gaan invullen willen we graag samen met jullie bepalen. Bovendien plaatsen we dit bewegingsluik ook in het ruimer kader van het agro-ecologische landschap en de rol die Wervel daarbinnen wil vervullen.

Wil jij mee input geven aan ons nieuw beleidsplan? 

Wees dan alvast welkom op onze workshop op 12/3 van 17 tot 18.30 u in ons kantoor te Brussel (Edinburgstraat 26 – 1050 Elsene). Graag een seintje aan  kristel@wervel.be als je wil deelnemen. 

Kan je er niet bij zijn en wil je toch een bijdrage leven? Laat het haar dan ook weten.