Ga naar de inhoud


Het Boerenforum van 11 oktober gaat door in het Vlaams-Brabantse Ternat. Dit keer zijn we te gast op twee boerderijen. Jan De Schrijver is gangbare melkboer en Luc Pauwels is biologische akkerbouwer. De twee boeren hebben over de grenzen van hun bedrijven en sectoren heen besloten om nauwer te gaan samenwerken. Wil je weten hoe ze dat doen? Kom dan zeker naar het Boerenforum. Je komt er ook meer te weten over actuele landbouwthema’s zoals de impact van TTIP en ecologische en financieel haalbare stikstofreducerende maatregelen.

Op het programma:

13-14 uur: onthaal op de centrale plaats van de boerderij en welkomstwoord door de gastheren

14-15 uur: plenair forum 1

Stikstofreductie op agro-ecologische wijze: praktische en natuurversterkende aanpak als alternatief voor de luchtwasser met Kurt Sannen en Anita Baeyens (rundveehouders). Moderatie door Wim Moyaert

Al te vaak worden dure en technische ingrepen voorgesteld bij milieuproblemen. Daardoor vergroten deze onze afhankelijkheid van centen en techniek. Voor een te hoge stikstof uitstoot van de veestallen bijvoorbeeld wordt gesuggereerd om een zogenaamde luchtwasser te hangen. Sommige boerderijen die verplicht worden om IHD*-maatregelen te nemen kiezen voor een andere en natuurversterkende aanpak. Op die manier houden ze het heft in handen, moeten ze minder kapitaal investeren en zijn ze ook nog eens efficiënter. Hoe pakken onze boeren en boerinnen dit aan? Kom luisteren en debatteren over zin en onzin van IHD*-doelstellingen en de low-tech oplossingen in ieders bereik op het Boerenforum van 11 oktober 2015.

*IHD: Vlaanderen moet de Europese ‘instandhoudingsdoelstellingen’ op vlak van natuur waarmaken. In de landbouw wil men daarvoor ingrijpen in de veeteelt omdat deze gepaard gaat met stikstofuitstoot en -neerslag. Deze drukt op de ontwikkeling van de natuur. Om die verandering te sturen is er de PAS, de Programmatische Aanpak Stikstof. Deze kiest echter voor een end-of-the-pipe aanpak: filters moeten de geproduceerde stikstof doen verdwijnen, maar er wordt niets gedaan aan de overmatige stikstofproductie, de bron van het probleem.

15-16 uur: bedrijfsrondleiding aansluitend op het thema van de eerste plenaire sessie en met een focus op de samenwerking tussen beide gastboeren

16-16.30: pauze met drankje en hoeve-ijs uit de streek, infostandjes en innovatief machinepark

16.30-17.30 uur: plenair forum 2

Waarom boeren nee zeggen tegen TTIP met Jan De Schrijver en Luc Hollands. Moderatie Wim Merckx en Annelies Schorpion

Er is veel commotie over het vrijhandelsakkoord waarover Europa en de Verenigde Staten nu al jaren onderhandelen, het zogenaamde TTIP*. Voor boeren, landbouwbedrijven, burgers en consumenten is het openen van de markten voor meer handel met Amerika een bedreiging van de goede smaak, de milieunormen en de leefbaarheid van de lokale voedselmarkten. Daartegenover staan de eissen voor meer marktregulering en nieuwe prijsmechanismen in de landbouw, die steeds meer bijval krijgen. De idee dat voedsel om ter goedkoopst moet zijn, is onhoudbaar en definitief door de mand gevallen en alternatieven krijgen vorm. We gaan hierover in gesprek met veehouders Jan Deschrijver en Luc Hollands (Fairebel, Flemish Milk Board) op het Boerenforum van 11 oktober 2015.

*TTIP: De Europese Commissie onderhandelt momenteel achter gesloten deuren een vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten.  Dit zogenaamde Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) houdt grote gevaren in voor alle landbouwsectoren.

17.30-18 uur: slot, terugblik op de dag, vooruitblik op de toekomst, door Tijs Boelens (De Groentelaar, Boerenforum)

18 uur: netwerkmoment met drankje en hoeveburgers uit de streek.

Praktisch

  • Wanneer: Zondag 11 oktober van 13u tot 20u
  • Waar: Kruisstraat, Ternat
  • Inschrijven voor het boerenforum is wenselijk via boerenforum@gmail.com. Aan deelnemers vragen we een vrije bijdrage in de kosten op de dag zelf.

Hier zijn we te gast

Hoewel Jan momenteel geen biologisch melkproducent is, heeft hij toch een aantal van zijn percelen in biologische teelt omgezet. Op deze percelen kan Luc nu roteren met zijn teelt van aardbeien. In ruil verbouwt Luc grasklaver op Jans percelen om het rantsoen van diens koeien aan te vullen. Voor Jan is de overstap naar bio geen vanzelfsprekende zaak. Hij denkt er regelmatig over na en zijn vrouw, Ineke, staat ook achter een omschakeling. Dit denkproces staat niet los van de creativiteit waarmee Jan op zijn bedrijf aan de slag gaat. Jan is als melkboer naast de samenwerking met Luc zeer actief in de beweging tegen de nakende vrijhandelsakkoorden met de VS. De TTIP-akkoorden ziet hij als een regelrechte bedreiging voor Europese landbouwers. Hij is daarin niet alleen. Tal van Vlaamse en Waalse boeren fronsen de wenkbrauwen bij dit nakende akkoord. Een deel van die boeren blijft niet bij de pakken zitten. In België is de beweging tegen de vrijhandelsakkoorden dan ook vooral door boeren in gang gestoken. Ze zijn ook keer op keer present op de betogingen en actiedagen in Brussel.

Op lokaal niveau is Jan samen met Ineke verder aan de slag met de uitbouw van een streekproductenwinkel op zijn erf. De ligging naast de drukke verkeersader Asse-Edingen is een troef en hij wil in zijn winkel graag de producten van verschillende streekproducenten centraliseren.

Luc zelf is een tijdje geleden aan de verbreding op zijn bedrijf begonnen. De directe verkoop van aardbeien in zelfpluk neemt jaar na jaar toe en als kers op de taart is een deel van de bedrijfsgebouwen ingericht als vakantieverblijf met de toepasselijke naam Ter Loft. Op deze manier versterkt Luc zijn economische fundamenten. Het bedrijf van Luc kenmerkt zich ook door de warme sfeer tussen de verschillend werknemers op zijn bedrijf. Naast zijn vrouw Narissa is er een vaste werkkracht en een grote, wisselende groep seizoensarbeiders met verschillende achtergronden.