Ga naar de inhoud

Dorien Knockaert belichtte in een schitterende reeks ‘Van boer tot bord’ voor De Standaard in augustus ondermeer onze rundvleesproductie. Daarbij komt ook specialist Leo Fiems van het ILVO aan het woord. Hij doorprikt de mooipraterij waaraan Boer & Tuinder van 19 juli – opnieuw reagerend op Wervels Cerrado-actie – nog volop meedoet. We zetten de …

Vleesproductie

Vraag van Vilt aan professor Roel Merckx (KU Leuven) op 06/05/2013     VILT: Volgens de studie ‘Our Nutrient World’ brengt massale vleesconsumptie de nutriëntenhuishouding uit balans. Moet vleesproductie evenwichtiger verdeeld worden over de continenten?     Roel Merckx: “Rundveehouderij lijkt mij ideaal voor regio’s waar je alleen biomassa kan telen die niet voor menselijke …

Samen Bedste kosttilskud til muskelvækst 2018 (bliv store) Hvilke kosttilskud skal du Tage for at øge muskelvækst – Tid: 9:41. Zwaartekrachttransformatie – Experts voor vetverlies 417459 cobra 120 Anabolic x9 is een ultieme anabole formulering, die bij voorkeur tegelijkertijd wordt geformuleerd met enkele andere grote retailers in Europa ondertekende Colruyt in mei de “Brussels Soy …

Taal is macht, schreef Michel Foucault. Woorden hebben zowel expliciet als impliciet betekenis en daar even bij stilstaan, loont soms de moeite “Belg eet minder vlees door crisis” of: “Vlees maakt plaats voor plantaardig”? “Belg eet minder vlees door crisis”, kopten de kranten begin mei, maar dat is duidelijk te kort door de bocht. Reden …

Actie bij Boerenbond - Foto Copyright Katrijn Van Giel

De Europese Unie importeert jaarlijks 39 miljoen ton soja, waarvan 20 miljoen ton uit Brazilië. Steeds vaker komt deze soja uit de Braziliaanse Cerrado, een ecosysteem van twee miljoen vierkante kilometer met een biodiversiteit die deze van het Amazonegebied evenaart. In Europa is het belang van de Cerrado nauwelijks gekend. De Cerrado wordt dubbel zo snel ontbost als het Amazonewoud, daarom voerde Wervel samen met een Braziliaanse delegatie actie.

Mengteelt van grasiklaver met zomergerst

Het actieplan alternatieve eiwitbronnen1 wil de veehouderij minder afhankelijk maken van ingevoerde soja. Nu torenhoge sojaprijzen de marge van veeboeren doen verdampen, vragen we de Vlaamse overheid en de mengvoederindustrie of er al schot in de zaak zit. Dankzij een financieel duwtje in de rug van de overheid, telen landbouwers de laatste jaren om en bij de 5.000 hectare eiwitrijke gewassen voor hun rundvee. Bijproducten uit de biobrandstof- en voedingsindustrie worden op grote schaal benut als veevoeder. Toch blijven intensieve pluimvee- en varkensbedrijven voorlopig verslingerd aan soja uit Brazilië en Argentinië.[…]

Wij Varkensland - ode aan Mest-Vlaanderen

“Wij, VarkenLand” is een creatief onderzoek naar identiteit in West-Vlaanderen in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, onder leiding van theatermaker Lucas De Man en filmmaker Gilles Coulier. Het project vertrekt vanuit sleutelvragen over identiteit, regionalisering en het zoeken/verlangen naar roots. We lezen op de website onder andere: “Omdat wroeten in de West-Vlaamse aard ligt.” Eigenlijk had men beter gewoon een everzwijn genomen als identiteit, want West-Vlaamse varkens kunnen niet meer wroeten. Onze varkens lopen al lang niet meer buiten. Ze worden gevoederd met Braziliaanse soja, die gelinkt is aan ontbossing van het Amazonewoud, onteigening van lokale boeren en een gigantisch pesticideverbruik. Een monocultuur waarin iedere diversiteit, iedere lokale context vervangen is door een genetische woestijn.

Landschap, regime & niche - Klik voor vergrote weergave

In 2008 onderzocht het Dutch Research Institute for Transitions (Drift) op vraag van de Nederlandse overheid de aanwezigheid van de randvoorwaarden voor een transitieproces in de eiwitketen. Drift stelde toen dat de druk op het eiwitregime nog niet krachtig genoeg is om het op autonome wijze in transitie te laten gaan. Zij stelden toen dat drie verschillende symptomen te onderscheiden zijn die voorwaarden lijken te zijn voor transities: tension, stress, en pressure. Deze begrippen maken ons alert op bepaalde ontwikkelingen in maatschappelijke systemen, en helpen onderscheid te maken tussen ‘ruis’ en dynamiek die relevant is voor transities. Wat duiding om de vele mist te doen opklaren.

film LoveMeaTender

De productie van vlees neemt nog elk jaar toe. Toch weten veel mensen nauwelijks wat er op hun bord ligt. Of wat er voor nodig is geweest om het daar te krijgen. LoveMEATender is een film die klaarheid schept, hoopvol is en zich inschrijft in de eiwittransitie.

Greenwash Award Winner 2012

Op 23 juni won het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (VLAM) de Greenwash Award 2012. Wervel kreeg een brief van VLAM die de nominatie voor de Greenwash Award betreurt. Hieronder krijgt u een stuk uit Wervels antwoord aan VLAM. Essentieel is dat de eiwittransitie onderbelicht blijft in de communicatie.

Hennep, de perfecte vleesvervanger

Wervel betreurt met verbazing dat de KULeuven in de thesis van Kathleen Snels, een visie op efficiëntie van dierlijke productie aanhangt, die de realiteit negeert. De studie vergelijkt de eiwitefficiëntie van plantaardige en dierlijke voeding, om te concluderen dat de eiwitefficiëntie van bijvoorbeeld vleesvee 193% zou bedragen. Dit betekent dat de omweg via het dier bijna dubbel zo efficiënt zou zijn in vergelijking met wanneer de veevoergewassen rechtstreeks door de mens geconsumeerd zouden worden. De studie doet onverantwoord onrealistische aannames die de conclusies waardeloos maken.

Ik vind de Greenwash Award 2012 niet leuk en eet echt graag echt vlees van hier!

Op 23/06 kreeg het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) de weinig benijdenswaardige Greenwash Award 2012 toegekend nav de internationale bijeenkomst “The Big Greenwash Circus” in Brussel. De VLAM-campagne “Vlees van hier? Met plezier!” over varkensvlees ligt onder vuur omdat het “vlees van hier” voor het grootste deel gevoederd wordt met ggo-soja die uit Latijns-Amerika komt en ginds sociale en ecologische ravage aanricht. Bovendien is vleesmatiging geen thema in de campagne, die tot overmaat van ramp producenten van “echt” vlees van hier met een concurrentienadeel opzadelt ten opzichte van de grondloze veehouderij. Wervel zet dit sojavrij vlees van hier in de kijker als positief alternatief.