Ga naar de inhoud
Ik vind de Greenwash Award 2012 niet leuk en eet echt graag echt vlees van hier!

Climaxi, de beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid, organiseert op 23 juni 2012 in Brussel The Big Greenwash Circus, een conferentie over valse oplossingen voor de klimaatcrisis. Gelijklopend met de Rio+20-top van de VN waar ‘groene economie’ centraal op de agenda staat, wordt de greenwash in de kijker gezet. Die dag reikt Climaxi ook de Greenwash Award 2012 uit.

Wervel nomineerde de VLAM-campagne “Vlees van hier? Met plezier!” voor deze weinig benijdenswaardige Award wegens: (1) het verzwijgen van de veevoerimport uit Brazilië (2), de weigering vleesoverconsumptie te thematiseren en (3) het over dezelfde kam scheren van alle lokale vleesproductie. Dat laatste creëert een concurrentienadeel voor duurzame veehouders die hun veestapel lokaal voeden. Da’s niet eerlijk, zij verdienen juist steun! Breng je stem uit!

Pleidooi voor zondag vleesdag

Hoe éénzijdig berichten onze media over vlees? Welke gevolgen heeft dat op de diepgang van politieke discussies in het Vlaams Parlement? Kunnen onderzoekers uit gidsland Nederland – topagro-exporteur – ons iets leren over de milieu-impact van vlees? Is sojaschroot nu een nevenstroom? Wat is “echt lokaal vlees”? De tijd is rijp voor Zondag Vleesdag.

Witblauw - rendeert best met hoge krachtvoergift

De landbouwvakorganisaties stellen over witblauw in De Morgen (28/04/12) dat mensen eten om geen honger te lijden en dat smaak toch niet primeert op betaalbaarheid. Maar waarom is witblauw-vlees zo goedkoop? Vorige week werd in het Vlaams Parlement een tipje van de sluier gelicht door VN-rapporteur voor het Recht op Voedsel Olivier De Schutter, die er was op uitnodiging van de Vlaamse Groenen. De man beschouwde de massale ggo-sojastroom vanuit Latijns-Amerika naar Europa als een “subsidie voor onze intensieve veehouderij”.

Europese eiwitten voor voorzitter landbouwcomité De Castro

In het voorstel van de Europese Commissie voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bleef de problematiek van het Europees eiwitdeficit helaas totaal onbehandeld. Wervel nam daarom het initiatief om het landbouwcomité van het Europees Parlement te herinneren aan de resolutie van februari 2011 waarin zij zelf het probleem aankaartten. Samen met een symbolisch zakje lokale erwten, werd een brief overhandigd ondertekend door oa. boerenorganisaties uit verschillende landen waarin gevraagd wordt om eiwitteelt in Europa te stimuleren om economische, agronomische en ecologische redenen. Wervel is verheugd dat zoveel boerenorganisaties ondertekenden, maar betreurt dat Boerenbond als enige boerenorganisatie in België niet ondertekende. Evenmin mengvoederfederatie Bemefa.