Ga naar de inhoud

Vraag van Vilt aan professor Roel Merckx (KU Leuven) op 06/05/2013

 

 

VILT: Volgens de studie ‘Our Nutrient World’ brengt massale vleesconsumptie de nutriëntenhuishouding uit balans. Moet vleesproductie evenwichtiger verdeeld worden over de continenten?

 

 

Roel Merckx: “Rundveehouderij lijkt mij ideaal voor regio’s waar je alleen biomassa kan telen die niet voor menselijke consumptie geschikt is. Nu gebruiken we in onze regio te veel goede gronden om vee te voeden. Dat is een inefficiënte manier om met biomassa om te springen. Ik weet dat de economische wetmatigheden landbouwers een andere richting uitsturen. Zij willen een grotere meerwaarde creëren op een beperkt landbouwareaal, maar het klopt niet dat Brazilië de soja moet telen die Europa aan zijn vee voert. Een heroriëntering van de landbouw, met respect voor de mensen die erbij betrokken zijn, zou niet verkeerd zijn.”