In Vlaanderen is elke morzel grond kostbaar. Daarom dringt een hoge productiviteit  zich op.

Boslandbouw (agroforestry), of het combineren van bomen met gras- of akkerland op hetzelfde perceel, presteert economisch en ecologisch beter dan monoculturen.

 

Op de volgende pagina's ontdek je de voordelen en nadelen van het gebruik.

één van de grote voordelen is alvast de verrijking van koolstof in de bodem. Kom er hier alles over te weten.

Heel wat onderzoek  is er gevoerd rondom het thema. Zo leerden we wat veelbelovende tussenteelten en boomsoorten zijn.

Er zijn veel verschillende soorten agroforestry. We lijsten ze je graag voor je op.

Benieuwd naar ervaringen van agroforestry pioniers? Bekijk de brochure 'bomen voor veerkracht'

Ook de brochure Agroforestry één plus één is meer dan Agroforestry één plus één is meer dan twee verschaft je inzicht.

In 2012 riep de Europese agroforestryfederatie Europa op tot een agroforestrybeleid.

De Juridische kant van de zaak belichten we hier.

Er werd al heel wat onderzoek gedaan naar agroforestry.Wist je dat Wervel  al een lange geschiedenis met agroforestry?

 

 

recent nieuw over agroforestry

bekijk de documentaire Agroforestry – landbouw met toekomst