Ga naar de inhoud
DVDcover aanplant en snoei van bomen in het veld

Agroof begon in 2013 de reeks CahierDVD, met Aanplant en snoei van bomen in het veld. Wervel vertaalde deze uitgave van 48 pagina’s en 2u40 video. De waardevolle ervaringen en kennis uit Frankrijk zijn in heel Europa toepasbaar. Vanaf zomer 2015 uitgegeven in het Nederlands (waar nodig hertaald naar Vlaams/Nederlandse context).

Deze uitgave licht toe hoe je makkelijk kwaliteitshout kan produceren met bomen die in het volle licht staan. Dit werk behandelt noch biomassaproductie, noch fruitproductie, noch de snoei van bosbomen. Het is gebaseerd op de ervaringen van technici, boomkwekers, bosbouwers en landbouwers. Vanuit deze gezamenlijke kennisbasis was het doel niet om een “gebruiksaanwijzing” te maken over hoe je bomen leidt, maar eerder getuigenissen en specifieke vaardigheden te verzamelen, om de praktijk in de realiteit te leren kennen. Een “instrument” om de eenvoudige handelingen van de aanplant en snoei van bomen in het volle licht beter te begrijpen en zich eigen te maken.

Verspreiding:

Samenwerken met de Europese trekkers van agroforestry

Wervel werkt sinds 2005 samen met Franse experts in onderzoek en ontwikkeling, waaronder Agroof. In 2008 vertaalden we hun sterke documentaire Agroforestry – anders produceren (65 minuten). In 2010 vertaalden we Agroforestry – landbouw met toekomst (17 minuten). Met de sterk vormgegeven documentaires van Agroof kon Wervel het draagvlak voor agroforestry in Vlaanderen gevoelig verbreden.

Agroof

logo agroof

Agroof is betrokken bij de studie van agroforestry-praktijken. Sinds 2000 is Agroof een coöperatieve en participatieve structuur (SCOP). Agroof doet aan vorming, begeleidt de opstart van projecten, onderzoekt en ontwikkelt.

Het doel van Agroof: experimenteren met samenwerk-methodieken om uitwisseling tussen partners te dynamiseren (landbouwers, onderzoekers, technici, informatici, landbouwkundigen…) en bij te dragen aan het uitwerken van nieuwe landbouwpraktijken.

www.agroof.net (in het Frans)