Ga naar de inhoud

GEMEENSCHAPPELIJK INTERGEWESTELIJK STANDPUNT INZAKE DE HERVORMING VAN DE SUIKERMARKT 1. UITGANGSPUNTEN : ons standpunt berust op een dubbel principe. Het eerste principe berust op de zoektocht naar een evenwichtig systeem dat enerzijds een antwoord biedt aan de maatschappelijke verwachtingen van de Europese burger en aan de technische beperkingen eigen aan de sector en dat anderzijds …

Uitspraak WTO-panel

Een groep experts van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft op 4 augustus 2004 Brazilië, Australië en Thailand -die een klacht hadden ingediend tegen de Europese Unie voor haar subsidies aan de suikerindustrie- gelijk gegeven. Dat maakte de Braziliaanse landbouwminister bekend. De uitspraak van het panel is niet openbaar. Volgens de Braziliaanse landbouwminister noemde het WTO-panel de …

In 1962, bij het begin van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid stelde de Europese Commissie voor om gegarandeerde prijzen voor suiker te hanteren en dit voor onbeperkte hoeveelheden. Dit voorstel werd echter geweigerd door Frankrijk, Duitsland en Italië die toen al quotasysteem hadden. In 1968 komt de gemeenschappelijke marktordening voor suiker met gegarandeerde prijzen er dan toch, …

Historiek van de suikerproductie

De oudheid Meer dan 10 000 jaar geleden wordt voor het eerst suikerriet gevonden in Melanesië, in Nieuw-Guinea. De verbouwing breidt zich oostwaarts uit om zo Polynesië te bereiken. In het westen reikt de suikerrietcultuur weldra tot in Indië en China, via Indonesië en de Filipijnen. Aanvankelijk worden de stengels enkel gekauwd. Maar de snuggere …

Verbitterde boeren kapten twee jaar geleden een karrenvracht bieten over de keien van de Wetstraat. De prijs van hun spreekwoordelijke goudklompjes moest met 42 procent dalen, gespreid over vier jaar. Ondanks een gedeeltelijke compensatieregeling vreesden de bietenplanters een dramatische inkomensdaling. Omdat de Europese herstructurering van de suikerindustrie nog steeds niet opgeschoten is, komt er ook …

Om de suikerproductie te doen dalen, besliste de EU eind 2005 om een prijsdaling met 36 procent en een gedeeltelijke compensatie voor de bietentelers door te voeren. Voor minder rendabele suikerfabrieken kwam er een herstructureringsfonds. Omdat dit fonds er de voorbije twee jaar slechts in slaagde om 2,2 miljoen ton suiker uit de markt te …

De Europese suikersector heeft net voor de invoering van de nieuwe marktordening voor suiker een recordhoeveelheid suiker uitgevoerd. Volgens experts bedroeg de export voor 2005-2006 7,9 miljoen ton. Dat uitvoervolume ontlokte kritische commentaren in Brazilië, Australië en Thailand. In de twee voorgaande exportseizoenen ging respectievelijk 4,5 en 5,8 miljoen ton suiker de grenzen van de …

Het Europese beheerscomité voor suiker heeft beslist dat ons land dit jaar 13,5 procent minder suiker moet produceren dan vorig jaar. Telers kunnen hierdoor slechts 86,5 procent van hun quotum uitzaaien. "Aanvankelijk was een lineaire korting voorzien van 12 procent voor heel Europa, maar de Commissie heeft beslist dat landen die al meer dan de …

De Europese suikerhervorming beoogt dat het quotum de komende vier jaar met ongeveer zes miljoen ton daalt. Als begeleidende maatregel werd een door de suikerfabrieken gefinancierd herstructureringsfonds opgericht. In het eerste jaar werd door minder rendabele fabrikanten afstand gedaan van 1,5 miljoen ton quota. De Commissie is ontevreden dat voor het tweede jaar voorlopig slechts …

De bietencampagne is weer op gang geschoten. Bijna een jaar na de hervorming van het Europese suikerregime ging Het Nieuwsblad in de regio rond Veurne peilen naar de gemoedsrust onder de bietentelers. "Er staan ons enkele moeilijke jaren te wachten, maar we hopen op termijn weer een goede nettoprijs te krijgen. Vervanggewassen zijn nog niet …

Afnemend suikerareaal

Prognose wijst op forse inkrimping suikerbietenareaal.

Volgens de eerste schattingen die circuleren over het ingezaaide suikerbietenareaal in de Europese Unie is er sprake van een daling van 18,7 procent. Dat betekent dat het totale areaal met 399.000 hectare daalt naar 1,7 miljoen hectare.

Het suikerregime van de EU is een merkwaardig bouwsel. Van oorsprong is het een deftig huis, gebouwd in de jaren 1960. Het huis zelf is nog altijd zo ongeveer in de staat waarin het gebouwd werd – ingrijpende interne verbouwingen zijn het bespaard gebleven. Maar er zijn nadien wel heel wat aanbouwsels bijgekomen. Het zijn vooral die aanbouwen die het hele stelsel nu in groot gevaar hebben gebracht – in de eerste plaats van binnenuit en door eigen toedoen, al dan niet doelbewust.
Daarnaast ligt het oorspronkelijke huis onder vuur, vooral vanuit de WTO.