Ga naar de inhoud

De Europese suikerhervorming beoogt dat het quotum de komende vier jaar met ongeveer zes miljoen ton daalt. Als begeleidende maatregel werd een door de suikerfabrieken gefinancierd herstructureringsfonds opgericht. In het eerste jaar werd door minder rendabele fabrikanten afstand gedaan van 1,5 miljoen ton quota. De Commissie is ontevreden dat voor het tweede jaar voorlopig slechts 700.000 ton is aangemeld. Ook in België is er nauwelijks een productiedaling, maar dat is niet nodig omdat onze suikerfabrieken voldoende competitief zijn.

Een onderdeel van de hervorming van het EU-subsidiestelsel voor producenten van suiker is een daling van de productiequota met zes miljoen ton, gespreid over vier jaar. Nu produceert Europa nog te veel suiker, als gevolg van de hoge subsidies. Begin december loopt de termijn af voor de aanmeldingen voor het tweede jaar. Het beperkte animo bij suikerfabrieken om opnieuw een flink stuk quotum in te leveren, verontrust eurocommissaris Fischer Boel.

Zoals het er nu naar uitziet, riskeert Europa opgezadeld te blijven met een overschot van 4,5 miljoen ton suiker. Fischer Boel roept daarom de sector op de minst rendabele productie te stoppen. Per ton quotum waarvan tijdens het eerste jaar afstand werd gedaan, werd uit het herstructureringsfonds een vergoeding betaald van 730 euro. Dat bedrag blijft ongewijzigd voor het komende seizoen, maar zal daarna dalen tot 625 euro om het laatste jaar nog 520 euro te bedragen.

"De Commissie is niet van plan om de suikerindustrie volledig uit de wind te zetten", aldus Fischer Boel. "Indien het herstructureringsplan faalt, zijn de gevolgen voor iedereen duidelijk: er zullen geen middelen meer zijn om de herstructurering van de suikerindustrie te financieren en tegen 2010 zullen de quota lineair worden verlaagd".

Volgens federaal minister van Landbouw Sabine Laruelle (MR) en Vlaams minister Yves Leterme (CD&V) is die oproep niet gericht aan de Belgische suikerfabrikanten. Die behoren tot de meer productieve en rendabele bedrijven in Europa. Dat weinig Europese boeren willen stoppen met de productie van suiker, heeft onder meer te maken met gestegen prijzen op de wereldmarkt door de opkomst van biobrandstoffen.