Ga naar de inhoud

In de WTO vertaalt het recht op bescherming zich concreet in het voorstel van de G33 (een veertigtal ontwikkelingslanden) voor "speciale producten" (SP) en "bijzonder vrijwaringsmechanismen" (SSM).
Is daar nu een "groot gevecht" over aan de gang met de exportlanden, waaronder helaas ook tal van ontwikkelingslanden…Zie artikel van Third World Network hieronder.

WTO-overleg zomer 2004

Dit weekend spraken ministers van over de hele wereld als in koor de woorden na van de Directeur Generaal van de WTO, de wereldhandelsorganisatie, in zijn aanprijzing van een voor de internationale handel "waarlijk historische" overeenkomst. De overeenkomst – een kadertekst van wat zal, kan of moet onderhandeld worden – was zeker in lijn met de historie van de landbouwonderhandelingen bij de WTO. Hij zit vol goed bedoelde retoriek maar pakt op geen enkele manier de fundamentele uitwassen aan in de wereldmarkten van landbouwproducten.

Recht op een eigen (landbouw)markt!

Over enkele dagen start in Cancún (Mexico) een nieuwe onderhandelingsronde van de WTO (Wereldhandelsorganisatie). Eén van de hete hangijzers tijdens deze ronde is de verdergaande liberalisering van de landbouwmarkten. In WTO-kringen heeft het woord liberalisering immers nog steeds een magische werking en klinkt er als een toverformule  tegen alle kwaaltjes van de landbouw in noord en zuid.

Bezig aan een WTO-ronde die rampzalig zal zijn voor de armen

De uitkomst van de krachtmeting – een ondoorzichtig en sommige partijen uitsluitend proces van onderhandelingen – is een raamovereenkomst die de belangen van de sterken beschermt.
Binnen de landbouw is de raamovereenkomst een wettig instrument voor de VS en de EU om hun subsidies in stand te houden. Het is niet anders dan een oefening in het van de ene in de andere doos schuiven, terwijl ondertussen de markten van de ontwikkelingslanden worden opengebroken.

Op 26 juli 2004 bracht de ontwikkelingsorganisatie Action Aid een nieuw rapport uit waarin de VS en de EU worden beschuldigd van grove tactieken tegenover ontwikkelingslanden bij de huidige WTO-onderhandelingen. Het rapport dat de titel draagt : "Verdeel en heers : Hoe de EU en de VS bij de WTO allianties van ontwikkelingslanden beantwoorden " richt zich op de tactieken van de EU en de VS in de aanloop naar de ministeriële bijeenkomst van de WTO in Cancún en verder.

Internationale regels voor landbouw hebben dikwijls perverse gevolgen voor kleine boeren en consumenten. De WTO-formules voor beoordeling van prijsondersteuningssystemen kunnen misleidend zijn zoals uit het onderstaande blijkt. In het geval van India kunnen zulke regels worden ingepast in een reeks beleidsmaatregelen die zowel op de buitenlandse als op de binnenlandse markt prijsverstoringen voortzetten, een klein aantal boeren bevoordelen ten koste van de meesten en consumenten te kort doen. Een effectief landbouwbeleid zou schaarse middelen kunnen inzetten voor ontwikkeling van infrastructuur voor kleine boeren of voor andere dan prijsondersteuning in de landbouw.

De Algemene Overeenkomst over Handel in Diensten die ter discussie staat bij de WTO heeft ook invloed op landbouw en voedsel.
Daarover publiceerde IUF in het Verenigd Koninkrijk een studie, die uitkwam op 17 juni 2004 onder de titel  : " The GATS Threat to Food and Agriculture ".

Cancun 2003

Inzet voor Cancun : handel in dienst van duurzame ontwikkeling, niet omgekeerd
Tijdens de landbouwonderhandelingen bij de WTO in het kader van de Doha-ronde worden pogingen gedaan om aan twee nieuwe begrippen inhoud te geven. Het gaat aan de ene kant om Special Products die zijn afgestemd op de ontwikkelingslanden en om Sensitive Products, die eerder geformuleerd worden ten behoeve van de ontwikkelde landen.