Ga naar de inhoud
Tijdens de landbouwonderhandelingen bij de WTO in het kader van de Doha-ronde worden pogingen gedaan om aan twee nieuwe begrippen inhoud te geven. Het gaat aan de ene kant om Special Products die zijn afgestemd op de ontwikkelingslanden en om Sensitive Products, die eerder geformuleerd worden ten behoeve van de ontwikkelde landen.
Om de achtergronden van de Special Products beter te begrijpen, kan men terecht op onderstaande website. Daar treft u een informatieve notitie aan van juli 2007: “Indicatoren voor de selectie van speciale (agrarische) producten en de praktische kanten daarvan.”

 Zie http://www.agtradepolicy.org/

De indicatoren voor Speciale Producten zijn gebaseerd op criteria voor voedselzekerheid, bestaanszekerheid en plattelandsontwikkeling.

Over dit onderwerp schreven ICTSD en FAO gezamenlijk een studie.

 

Voor de ideeën die schuilgaan achter het begrip Sensitieve Producten en de praktische uitwerking daarvan, kunt u terecht bij de EC-publicatie die is uitgebracht door de WTO onder de titel “Proposal on the Treatment of Sensitive Products”. De WTO-code luidt: JOB(07)/117, d.d. 29 June 2007.

Zie: http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?refID=99158