Ga naar de inhoud

De quotumregeling

(Overgenomen uit VILT april 2005) Lente in het Pajottenland. In de weiden wiegen de opfleurende knotwilgen op het ritme van een aarzelende zuidwestenwind. De hoogstamboomgaarden die onversaagd standhouden in het boerenlandschap verraden met hun bloesems de wat naïeve gelukzaligheid die als een ongrijpbare zweem over deze streek hangt. We lopen net niet Guido Gezelle tegen …

(overgenomen uit VILT 07/10/2005) De provinciale melkveevakgroepen zijn gelast met een evaluatie van de huidige mobiliteitsregeling voor de melkquota en met het uitwerken van een standpunt over het al dan niet afschaffen van het melkquotumsysteem. Dat schrijft Boerenbond-adviseur Eddy Leloup in de jongste editie van Boer&Tuinder. De aanbodbeheersing via de quota is steeds minder compatibel …

(overgenomen uit VILT 27/06/2006) Een melkveebedrijf met 1.150 koeien, een quotum van 10 miljoen liter, 900 hectare voedergewassen en een zeer lage kostprijs van 21 à 22 cent per li­ter. Als het aan het Nederlandse Cowmunity- projectteam ligt, wordt dit bin­nen enkele jaren werkelijkheid bij onze noorderburen. Wil Nederland als typisch melkveehouderijland een rol blij­ven …

(overgenomen uit VILT 28/06/2006) De toekomst van de melkquota is dezer dagen een hot item. Maandagavond kon eurocommissaris Mariann Fischer Boel tijdens een bijeenkomst van de European Dairy Farmers in het Deense Viborg niet om de hete brij. "Dat Nederlandse melkveehouders nog altijd bereid zijn om twee euro per kilo melkquotum op tafel te leggen, …

(overgenomen uit VILT 21/06/2006) De melkprijs van het grootste Belgische zuivelbedrijf Milcobel daalt dit jaar vermoedelijk met ongeveer vier procent. Dat heeft directievoorzitter Patric Buggenhout gezegd na afloop van de algemene ledenvergadering. Milcobel verwerkte vorig jaar 906 miljoen liter melk, afkomstig van 4.200 melkveehouders. Het boekte daarmee een omzet van 686 miljoen euro. Vanaf 1 …

Steeds meer melkkoeien per bedrijf

(overgenomen uit VILT 05/07/2006) 54,7 procent van de Nederlandse melkkoeien zijn gehuisvest op bedrijven met meer dan 70 dieren. Tien jaar eerder gold dat nog maar voor 34,5 procent. In 2005 waren er nog ruim 23.500 bedrijven die melkkoeien hielden. Dat aantal is de voorbije tien jaar met ruim 37 procent gedaald. Het aantal melkkoeien …

(overgenomen uit VILT 13/07/2006) Een volledige afschaf­fing van de exportsubsidies zal catastrofaal zijn voor de Ierse melkveehouderij. Het aantal melkveehouders vermindert dan drastisch, vrezen onderzoekers van de Ierse agrarische adviesdienst Teagasc. Volgens dat agentschap zullen in 2015 slechts 8.000 van de in 2004 nog 24.000 getelde melkveebedrijven overblijven indien de uitvoerrestituties helemaal van tafel geveegd …

Uit VILT: De prijsverlaging voor dagverse melk die de Duitse supermarktketens Aldi en Lidl op de Nederlandse markt hebben doorgevoerd, kent volop navolging. De algemene bodemprijs die voor halfvolle melk op 42 cent per liter lag, is daarmee op 39 cent terechtgekomen. De grootste verlaging werd doorgevoerd door Albert Heijn. In een reactie op de …