Ga naar de inhoud

(overgenomen uit VILT 13/07/2006)
Een volledige afschaf­fing van de exportsubsidies zal catastrofaal zijn voor de Ierse melkveehouderij. Het aantal melkveehouders vermindert dan drastisch, vrezen onderzoekers van de Ierse agrarische adviesdienst Teagasc. Volgens dat agentschap zullen in 2015 slechts 8.000 van de in 2004 nog 24.000 getelde melkveebedrijven overblijven indien de uitvoerrestituties helemaal van tafel geveegd worden door de WTO.

Uit het onderzoek blijkt boven­dien dat de melkveehouders die hun bedrijf overeind willen hou­den hun melkproductie ruim­schoots zullen moeten verdubbe­len. Het gemiddelde Ierse melk­veebedrijf produceerde twee jaar geleden 225.000 kilo melk. Dat zal volgens de Teagasc-studie minimaal naar 500.000 kilo moeten stijgen.

Zelfs indien de exportsubsi­dies in beperkte mate overeind blijven, zullen veel Ierse melkveehouders het loodje leg­gen. Als gevolg van de reeds ingezette hervorming van het Europese zuivelbeleid zal het aantal melkveehouders sowieso tot 15.000 afnemen, aldus de studie. Het instituut gaat er ook van uit dat het geen zin meer heeft om het quotasysteem in stand te houden van zodra de exportsubsidies verdwijnen.