Ga naar de inhoud

(overgenomen uit VILT 05/07/2006)
54,7 procent van de Nederlandse melkkoeien zijn gehuisvest op bedrijven met meer dan 70 dieren. Tien jaar eerder gold dat nog maar voor 34,5 procent. In 2005 waren er nog ruim 23.500 bedrijven die melkkoeien hielden. Dat aantal is de voorbije tien jaar met ruim 37 procent gedaald. Het aantal melkkoeien in Nederland liep in dezelfde periode met 16 procent terug. Deze cijfers zijn terug te vinden in het jaarverslag 2005 van het Nederlandse Productschap Zuivel.

In Nederland werden in 2005 nog ruim 1,4 miljoen melkkoeien gehouden. Gemiddeld hield een melkveehouder vorig jaar 61 runderen. Dat aantal lag in 1995 nog op 46 stuks. De productie van de koeien die bij de melkcontrole zijn aangesloten nam in 10 jaar toe van 7.508 naar 8.867 kilogram per lactatie.

In Vlaanderen is het aantal melkkoeien tussen 1995 en 2005 gedaald van 380.000 naar 308.000 dieren. 49 procent van de rundveebedrijven telt minder dan 50 koeien, maar 60 procent van de runderen is wel gehuisvest op bedrijven van meer dan 100 koeien. Ook in Vlaanderen zet de schaalvergroting zich door. Eind vorig jaar waren er acht procent minder melkveehouders dan eind 2004. Tegen 2010 verwacht de zuivelindustrie een daling van 35 procent.