Ga naar de inhoud

(overgenomen uit VILT 07/10/2005)
De provinciale melkveevakgroepen zijn gelast met een evaluatie van de huidige mobiliteitsregeling voor de melkquota en met het uitwerken van een standpunt over het al dan niet afschaffen van het melkquotumsysteem. Dat schrijft Boerenbond-adviseur Eddy Leloup in de jongste editie van Boer&Tuinder. De aanbodbeheersing via de quota is steeds minder compatibel met de liberalisering van de zuivelmarkt, zo heet het.

De melkquota werden in 1984 ingevoerd in de Europese Unie om melkplassen en boterbergen te bestrijden. Iedere lidstaat kreeg een bepaald quotum op basis van historische referenties. Dat productierecht werd vervolgens verdeeld onder zuivelbedrijven en melkveehouderijen. Hoewel er aanvankelijk veel argwaan bestond bij de melkveehouders, erkennen alle kenners in de sector dat het systeem zijn succes bewezen heeft.

De productieoverschotten verdwenen en de zuivelmarkt stabiliseerde zich. Aanvankelijk waren quota niet verhandelbaar, maar in 1987 werd al een mobiliteitsregeling ingevoerd. Rond het quotumfonds en de mobiliteit van de quota werden de voorbije jaren in melkveekringen verhitte discussies gevoerd wegens de uiteenlopende belangen bij gemengde en gespecialiseerde bedrijven. De jongste wijziging aan de quotumreglementering dateert van voorjaar 2005.

Boerenbond moedigt zijn vakgroepen aan om deze bijsturing te evalueren. Maar tegelijkertijd wordt aan de leden gevraagd om zich grondig te bezinnen over de vraag of de melkquota in de toekomst nog wel moeten gehandhaafd blijven. De zuivelmarkt is in tegenstelling tot twintig jaar geleden immers geen aanbodmarkt meer, maar veeleer een vraagmarkt waarop de de prijsvorming belangrijker geacht wordt dan een volumesturing.

Door de jongste hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden de interventieprijzen voor boter en magere melkpoeder afgeroomd. In ruil voor de liberalisering van de zuivelmarkt krijgen de melkveehouders rechtstreekse inkomenssteun. Gezien de lopende WTO-onderhandeling is het niet uitgesloten dat de vrijmaking van de internationale zuivelmarkten zich de komende jaren nog zal doorzetten.