Ga naar de inhoud
Ik eet gras!

Melkveehouders hebben het moeilijk vandaag. Enerzijds is de melkprijs laag, en anderzijds jaagt de slechte soja-oogst in Latijns-Amerika en in de VS de sojaprijs door het dak. Hier bij ons staat de maïs er slecht bij, maar zijn er wel grote voorraden gras. Hoog tijd dus om verder te kijken dan maïs en soja en om gras te herontdekken. Pionier grasmelkveehouder Ronny Aerts van hoeve De Ploeg helpt zijn collega’s met een rantsoenvergelijking. Conclusie is dat het ook en zelfs beter kan met minder maïs en zonder soja. Ook als de maïs zou gelukt zijn.

Op het einde van de Europese vakbondsbetoging van woensdag 29 september 2010 werd er 10.000 liter melk weggeschonken aan de betogers. Het initiatief ging uit van de groep ABC (Arbeider-Boer-Consument) en de Belgische boerenorganisaties die al jaren vechten voor een eerlijke melkprijs door productiebeperking. In Wallonië is dat FUGEA, in Duitstalig België is dat de …

Wat eet een koe eigenlijk?

In de Vlaamse première van deze Bretoense film worden twee melkveesystemen vergeleken. Het traditionele systeem grasklaver, waarin autonomie primeert, versus het sedert enkele decennia door de agroindustrie opgedrongen sojamaïssysteem waarin de boer compleet afhankelijk is gemaakt. Gevolg: minder inkomen, meer werk, meer milieuschade. Deze prent met enkel boeren aan het woord won de "Reigerprijs" in …

Melkdrinkers op het Schumanplein

Als gevolg van de Europese melkstaking, zien we zowel in België als elders in Europa de ene melklozing na de andere opduiken. Hopeloze melkveehouders die onder de gevolgen van een rampzalig Europees landbouwbeleid gebukt gaan, grijpen naar dit laatste middel om hun situatie aan te klagen. Een schandelijke verspilling? Zo eenvoudig is het niet.

Foto Bavo Verwimp

De nieuwe witte woede

N.a.v. melkcrisis kroop Wervel in de pen van bioboer en landbouweconoom Bavo Verwimp. De Standaard van 22 september publiceerde de opinie, met nadien diverse reacties

Een nieuwe vorm van witte woede steekt de kop op. De beelden van melkveehouders die hun melk spreiden over de Waalse akkers, zijn duidelijk op ons netvlies geprint. En of het nu ethisch verantwoord is of niet, of het nu veel opbrengt of niet, het debat is geopend. En daar was het de melkveehouders wellicht om te doen.

Oplossing melkcrisis in gevaar

Terwijl boeren met de dood in het hart miljoenen liters melk op akkers moeten dumpen komt de melkautomaat, een alternatief van ‘melk in boeren handen’ in gevaar. Voedselteams en Wervel reageren.

Lees hier de brief die Wervel en Voedselteams verstuurden naar federaal minister Laruelle

Het antwoord van de minister:  “ melkautomaten kunnen zeker een oplossing bieden voor landbouwers die hun activiteiten willen diversifiëren als gevolg van de erge crisis die de melksector op dit ogenblik doormaakt. Ik ben van mening dat, onder bepaalde voorwaarden, zoals het plaatsen van de melkautomaat op de boerderij zelf en voor zover rechtstreeks contact mogelijk is tussen de klant en de uitbater van de automaat, een versoepeling van de ijkingplicht voor automaten zou moeten worden overwogen.
Aangezien deze materie niet tot mijn bevoegdheden behoort, maak ik uw vraag over aan mijn collega, de Minister van Economie.”

Een nieuwe vorm voor de korte keten

Korte keten? De klant koopt rechtstreeks van de boer. Korter kan het niet. Maar hierin zit ook nog een zeer grote variatie. Essentiële elementen bij een korte keten lijken ons: het engagement van de verbruiker en het inkomen van de boer. Is een melkautomaat op dat vlak een goede hulp?

hoevezuivelbrochure

Brochure Hoevezuivel

Wervel heeft een boekje klaar over hoevezuivel.

Het boekje wil de klanten informeren zodat ze weten wat ze eten. Komen aan bod: samenstelling van het voeder, bewaring van het voeder en de manier waarop dat voeder is geteeld, maar ook de zorg voor het melken, de melkbewaring, de bewerking die de melk ondergaat voor je ze koopt als hoevemelk, -kaas of yoghurt.

De Europese Unie heeft in het seizoen 2006/2007 een historisch lage geldsom aan exportsteun voor zuivelproducten uitgegeven. De Europese Commissie en het marktbureau ZMP hebben becijferd dat in totaal 476 miljoen euro werd uitgekeerd, nog geen derde van de ruim 1,5 miljard euro die in 1995 nog werd uitbetaald. Op 15 juni 2006 zette de …

De komende twee jaar dreigt de Britse melkplas te slinken met bijna één miljard liter. Een boodschap die Tesco, de grootste Britse supermarktketen, goed begrepen heeft. Ze sloot, in navolging van concurrent Asda, onlangs honderden contracten met Britse melkveehouders af tegen een heel gunstige vergoeding, die een stuk boven de gemiddelde prijs ligt. De Britse …

Aanpassingen aan melkquotum

Overgenomen uit VILT De Vlaamse regering heeft principieel ingestemd met een aantal aanpassingen aan de melkquotumregeling. Hiermee wordt een eerste stap gezet in de richting van de verwachte afschaffing van de melkquota in 2015. "Meest in het oog springend zijn de afschaffing van de leasing en de afschaffing van het plafond van 600.000 liter quotum …

Aan het tempo waarmee de Britse melkveehouderij momenteel inkrimpt, bereikt het Verenigd Koninkrijk in november 2011 het punt waarop melk moet worden geïmporteerd. Dat meldt het Britse vakblad Farmers Weekly naar aanleiding van een rapport van adviesbureau Kite Consulting. Het rapport waarschuwt dat het Verenigd Koninkrijk afstevent op de grootste quota-onderschrijding ooit. "Op dit moment …