Ga naar de inhoud

De komende twee jaar dreigt de Britse melkplas te slinken met bijna één miljard liter. Een boodschap die Tesco, de grootste Britse supermarktketen, goed begrepen heeft. Ze sloot, in navolging van concurrent Asda, onlangs honderden contracten met Britse melkveehouders af tegen een heel gunstige vergoeding, die een stuk boven de gemiddelde prijs ligt.

De Britse Milk Development Council maakte onlangs de re­sultaten bekend van zijn jaarlijk­s onderzoek naar de toekomst­plannen van de melkveehouders. Daaruit blijkt dat de melkproduc­tie de komende twee jaar met minstens zeven procent, ofwel 900 miljoen liter, zal dalen. "Het aantal veehouders dat stopt, ligt op het hoogste niveau in drie jaar. Slechts een vijfde van de boeren wil de productie uitbreiden, terwijl dat vorig jaar nog een kwart van de melkveehouders was", zegt Helen Eustace van MDC. Ook heel wat grotere melkveebedrijven hebben plannen om er de brui aan te geven..

Tegelijk blijkt uit de cijfers van het Rural Payment Agency dat de melkplas in het inmiddels afge­sloten melkjaar opnieuw flink lager is. De productie ligt daarmee op het laagste niveau sinds de de­regulatie van de Britse melksec­tor in 1994.

"Als de supermarkten het huidige niveau in de toekomst willen behouden, moe­ten ze daar duidelijk over zijn zo­dat boeren het vertrouwen krij­gen om opnieuw te investeren”, klinkt het bij MDC. Deze boodschap is door de grootste supermarktke­ten Tesco, met een marktaandeel van 27,2 procent verreweg de grootste verkoper van verse melk, goed opgepakt. Tesco heeft rechtstreekse contracten gesloten met 850 veehouders voor een gegarandeerde afname. De boeren krijgen daarvoor een zeer gunstige vergoeding van 32 cent per liter. Bovendien belooft Tesco de ver­goeding elk half jaar op basis van de kostenontwikkeling onder de loep te nemen. Eerder sloot de tweede supermarkt van het land, Asda, een vergelijkbaar contract met 500 boeren via haar melkleverancier Arla.

De Britse boeren zelf zijn zeer te spre­ken over de contracten. Voorzit­ter Peter Kendall van de National Farmers Union: "Dit moet een precedent scheppen voor alle an­dere supermarkten, niet alleen voor verse melk maar ook voor andere zuivelproducten. Dit is precies het soort overeenkomst dat wij al langer bepleiten voor de melkveesector".(MP)