Ga naar de inhoud
Melkdrinkers op het Schumanplein

Als gevolg van de Europese melkstaking, zien we zowel in België als elders in Europa de ene melklozing na de andere opduiken. Hopeloze melkveehouders die onder de gevolgen van een rampzalig Europees landbouwbeleid gebukt gaan, grijpen naar dit laatste middel om hun situatie aan te klagen. Een schandelijke verspilling? Zo eenvoudig is het niet.

Onze producenten weigeren hun melk aan de zuivelbedrijven te verkopen tegen een prijs die niet eens hun productiekosten dekt en hebben geen andere keus dan hun productie te dumpen. Een traumatische ervaring voor deze mannen en vrouwen die zich genoodzaakt zien om de vrucht van hun eigen arbeid te vernietigen.

“Maar wat een schandalige verspilling van een noodzakelijk product!”, horen we hier en daar zeggen. De beelden zijn inderdaad schokkend. Maar laten we ons niet afleiden van de kern van het debat door diegenen die selectief verontwaardigd zijn. Het echte schandaal in dit dossier is wel degelijk het landbouwbeleid van de Europese Unie, dat erop gericht is doelbewust productiequota’s te verhogen om overschotten te creëren en de prijs te doen dalen.

Dit beleid, dat op een logica van “meer en goedkoper produceren” gestoeld is, leidt tot een impasse. Door te weigeren om de productie af te stemmen op het interne verbruik in de Unie, drijft Europa de melkveehouders naar het faillissement, zowel bij ons als in de landen van het Zuiden. De overproductie zorgt er immers niet alleen voor dat de prijzen tot onhoudbare niveaus dalen, maar verplicht de EU ook om de uitvoer van onze melkpoederoverschotten te subsidiëren. Die overschotten worden gedumpt in de landen van het Zuiden, waar ze de al broze economieën verder ondermijnen.

Als we dan toch over verspilling spreken, elke dag verdwijnen er duurzame landbouwbedrijven. Bedrijven die we morgen nochtans hard nodig zullen hebben om de planeet te voeden, het milieu te beschermen en de strijd aan te gaan met de klimaatverandering. Een verspilling die uiteindelijk grote industriële boerderijen ten goede komt, die massaal aan lage prijzen kunnen produceren ten voordele van de voedingsindustrie en de grootdistributie.

Krampachtig vasthoudend aan haar plan om de melk- en landbouwmarkten totaal vrij te maken, blijft de EU doof voor de noodkreten van onze producenten en is aldus verantwoordelijk voor deze melkverspilling. De producenten zouden immers niets liever willen dat hun product opnieuw op de markt te brengen. Maar dan tegen een eerlijke prijs.
We mogen ons niet van doelwit vergissen: het is wel degelijk de EU die de huidige verspilling een halt moet toeroepen. Zij beschikt over de nodige middelen om de dingen te veranderen. Daarom roepen we alle verantwoordelijke burgers op om concreet hun steun te betuigen aan de landbouwers die voor hun toekomst vechten, die kwaliteitsvolle producten voorzien aan de consumenten en bijdragen aan de kwaliteit van het milieu.
Concreet roepen we op :

  •    Deze oproep te ondertekenen. Deze ondersteuning moet bijdragen tot
  •    De politieke mandatarissen en de ministers van Landbouw te vragen dat zij, op Europees niveau, de invoering zouden bepleiten van een melkbeleid dat de productie aan banden legt om overproductie te voorkomen, eerlijke prijzen waarborgt voor de producenten en het milieu beschermt.
  •    De onderhandelingspositie van de producenten en de consumenten ten opzichte van de melkbedrijven en de grootdistributie versterken om kwaliteitsvolle producten te kunnen leveren aan een juiste prijs
  •    Door de melk bij de producenten zelf en in verschillende verkooppunten te kopen, tegen een eerlijke prijs die op een correcte manier met hen is afgesproken.
  •    Door solidariteit te betuigen met de eisen van de melkboeren


Stefaan Declercq, Secretaris generaal van Oxfam-Solidariteit
Luuk Zonneveld, directeur Vredeseilanden
Marc-Olivier Herman, directeur van Greenpeace
Luc Vankrunkelsven, de bezieler van Wervel
Koen Van Bockstael, directeur Oxfam-Wereldwinkels
Marie Teller, voorzitter van Fian Belgium
Johan De Ceuster, directeur van Veeartsen Zonder Grenzen
Arnaud Zacharie, Secrétaire général CNCD
Christophe Schoune Secrétaire générale d’Inter Environnement Wallonie
Freddy Destrait, Secrétaire général de SOS Faim
Renaud Baiwir, Coordinateur d’Aide au Développement Gembloux
Carmélina Carracillo, responsable politique d’Entraide et Fraternité
Marc Dascotte, Directeur général d’Oxfam-Magasins du monde
Brigitte Laurent, Secrétaire générale l’ACRF
Jean-François Dewitte Secrétaire générale Louvain-développement
Daisy Herman, Secretaire Générale de la FIMARC
George Dixon Fernandez, International President ,MIJARC (International Movement of  Catholic Agricultural and Rural Youth)

Contact : Thierry Kesteloot (tel. 0475.54.37.23, email: tke at xfamsol.be)