Ga naar de inhoud
Ik eet gras!

Melkveehouders hebben het moeilijk vandaag. Enerzijds is de melkprijs laag, en anderzijds jaagt de slechte soja-oogst in Latijns-Amerika en in de VS de sojaprijs door het dak. Hier bij ons staat de maïs er slecht bij, maar zijn er wel grote voorraden gras. Hoog tijd dus om verder te kijken dan maïs en soja en om gras te herontdekken. Pionier grasmelkveehouder Ronny Aerts van hoeve De Ploeg helpt zijn collega’s met een rantsoenvergelijking. Conclusie is dat het ook en zelfs beter kan met minder maïs en zonder soja. Ook als de maïs zou gelukt zijn.


Vergelijking grasrantsoen met maïsrantsoen


De rantsoenberekeningen in de tabel zijn niet sluitend. De gebruikte waarden kunnen verschillen van bedrijf tot bedrijf en van maaisnede tot maaisnede. De berekeningen impliceren enkel dat het mogelijk is om in tijden van schaarste aan het één of ander voedermiddel over te schakelen op een ander rantsoen zonder afbreuk te doen aan het productieniveau van de koeien. De sterkte van een landbouwbedrijf is immers de resultante van het creatief kunnen omspringen met wat de natuur ons het meest en goedkoopst aanbiedt.

Om zoveel mogelijk parameters tegen mekaar te laten wegvallen in de vergelijking tussen de twee rantsoenen zijn enkel de hoeveelheden voordroog en maïs in beide rantsoenen omgewisseld. De totale droge stof (DS) opname is in beide gevallen gelijk (17,6 kg). Merk op dat rantsoen 1 reeds in evenwicht is: de hoeveelheid vet-eiwit-gecorrigeerde-melk (FPCM) die kan gerealiseerd worden uit het energiepakket (VEM of VoederEenheidMelk) is zo goed als gelijk aan de FPCM die kan gerealiseerd worden uit het eiwitpakket (DVE of DarmVerteerbaarEiwit). In rantsoen 2 is er geen evenwicht bereikt. Om dit te bekomen moet een extra eiwithoudend voeder worden toegevoegd, liefst zonder dat de hoeveelheid FPCM hierdoor te hoog wordt. Met andere woorden moet er dus een voer gebruikt worden dat voldoende DVE aanbrengt zonder noemenswaardig veel VEM. De reden kan je afleiden uit de tabel: wanneer een dier pakweg nog 24 kg FPCM produceert en om die reden geen soja meer krijgt, bekom je een onevenwichtige situatie die niet alleen duurder is (de koe zal verder zakken in haar productie tot 22,1 kg FPCM, maar krijgt in verhouding te veel VEM), maar ook het dier zal doen vervetten (het teveel aan VEM), wat dan weer nefaste gevolgen kan hebben voor de volgende lactatie.

Om beide rantsoenen nog verder te vergelijken in het begin van de lactatie (tot de koe in productie gedaald is tot 27,3 kg FPCM), is weer gestreefd naar een gelijke DS-opname (23,8 kg). Voor rantsoen 1 houdt dit in dat er 6,2 kg krachtvoer wordt bijgevoederd, voor rantsoen 2 komt er bovenop de soja nog 4,9 kg van datzelfde krachtvoer (in totaal dus eveneens 6,2 kg). Beide rantsoenen zijn in evenwicht. Rantsoen 2 geeft iets meer melkopbrengst. Het melksaldo zal echter in beide gevallen gelijkaardig zijn afhankelijk van soja- en melkprijs. Het verschil in melksaldo speelt zich voornamelijk af in de tweede helft van de lactatie of wanneer de melkproductie gedaald is onder de 27,3 kg en dit in het voordeel van rantsoen 1.

Wanneer de kosten van maïs en voordroog gelijkaardig oplopen, kunnen we dus stellen dat rantsoen 1 en 2 vergelijkbaar zijn qua melksaldo tot een productie van 27,3 kg FPCM. Wanneer maïs duurder wordt in vergelijking met voordroog zal rantsoen 1 het halen over het ganse lactatietraject. Maïs is echter sowieso duurder dan voordroog: het verschil zit ‘m niet alleen in de jaarlijks weerkerende kosten van grondbewerking en zaaien, maar ook in de kosten van het zaad.

Volg de discussie in Boerderij.nl “Geen maïs maar gras in melkveerantsoen” en “Vlaamse discussie over waardering van gras“. Zie ook publicatie in Landbouwleven van 28 sept 2012.

Meer info:


Dit document in PDF downloaden.


Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond (MRBB) dikt portefeuille aan
Zoek het verbandDe MRBB maakt in deze kwakkelzomer het mooie weer. De spilholding achter de Boerenbond kon haar beleggingsportefeuille aandikken tot bijna 700 miljoen euro, ondanks het turbulente beursjaar 2011. Dochter Aveve, marktleider in toelevering voor de landbouw, zag haar bedrijfswinst met een kwart en de omzet met 19 procent klimmen.[…]

De MRBB heeft de voorbije tien jaar een spaarpot opgebouwd van 688 miljoen liquide middelen. Veel ondernemingen moeten even slikken van zo’n bedrag. “Het is onze veiligheidsbuffer, de ijzeren reserve. Die post is de ultieme garantie voor een duurzame financiering van de beweging”, zegt Piet Vanthemsche. Vorig jaar vloeide via MRBB 23 miljoen euro naar de syndicale werking van Boerenbond en aanverwante organisaties. […] Boerenbond is een lobbygroep met 30 miljoen euro middelen per jaar.

Bron: Trends 16/08/12