Ga naar de inhoud

Folder en filmpje koolzaad

Download de folder “Koolzaad – opstap naar duurzame landbouw” Bekijk de film “koolzaad: voer voor varkens en PPO voor in de brandstoftank” Bekijk presentaties van studiedag over “Hernieuwbare energie in huis: biobrandstoffen”.  

Het stimuleren van biobrandstoffen zal de voedselprijzen doen stijgen en hele wouden en waterrijke gebieden vernietigen, terwijl de impact van deze brandstoffen in de strijd tegen de opwarming van de aarde eerder bescheiden zal zijn. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport dat dinsdag uitlekte in de krant The …

Programma Inleiding energiegewassen: Jasper Wouters, Wervel vzw Productie van biobrandstof uit koolzaad: Stijn Windey, ILVO Mogelijkheden van vergisting voor productie van biogas: Bruno Matheeuws, Biogas-e Energiewinning uit houtige landschapselementen, Luc Vande Ryse, interregproject: boeren bouwen aan het landschap Tweede generatie biobrandstoffen: Luc Pelkmans, VITO Een interessante Panorama-documentaire over groene en grijze stroom in België werd …

De productie van etha­nol voor brandstoffen in de Europese Unie bedroeg vorig jaar 1,56 miljard liter, een stijging van 71 procent in vergelijking met 2005. Dat meldt de European Bioethanol Fuel Association (eBIO). Duitsland en Spanje zijn de belangrijkste producenten van bio-ethanol, met respectievelijk een productie van 431 en 402 miljoen liter. De productie breidt …

Biobrandstoffen zoals biodiesel en bio-ethanol zijn milieuvriendelijker dan fossiele brandstoffen, maar ze zijn nog altijd ‘koolstof-positief’. Een mogelijk interessantere oplossing om het broeikaseffect tegen te gaan, is de teelt van grassen gemengd met wilde kruiden. Dat leidt immers tot een netto koolstofdioxide-opname in plaats van een uitstoot. Dat suggereert althans een studie onder leiding van …

Pleidooi voor pure plantenolie.

Biobrandstoffen: Naar 100% plantaardige brandstoffen voor onze wagens?

Langzaam dringt het tot de beleidsmensen door dat biobrandstoffen een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het kader van de Kyotodoelstellingen. Vooral vanuit Europa neemt de druk en de ambitie toe. De recente Europese Richtlijn bepaalt dat einde 2010 5,75% van het energieverbruik moet afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen. Eind 2005 moet dit 2% zijn. [1]

België heeft in theorie meer dan 260.000 ha landbouwgrond nodig om ervoor te zorgen dat tegen 2010 5,75 percent biobrandstoffen kan worden gemengd in de brandstoffen aan de pomp. Dat kan niet gerealiseerd worden met de Belgische landbouw alleen. Zo zijn er voor de productie van biodiesel nog veel te weinig koolzaadvelden en zal België …

Landbouwer Pierre Roman uit de Henegouwse gemeente Elzele heeft een speciale graankachel laten bouwen voor zijn alternatieve brandstof: granen die niet meer geschikt zijn voor consumptie of voor de handel in zaaigranen. Heel de hoeve van de boer ruikt heerlijk naar vers gebakken brood. Eén uur warmte kost hem amper één eurocent. De graankachel kostte …

Wereldwijd wordt nu al jaarlijks 40 miljoen ton bio-ethanol en 6 miljoen ton biodiesel geproduceerd. De graanprijzen stegen in minder dan een jaar tijd met een kleine 40 procent, de koolzaadprijs met 36 procent. "Ik zou het hele biobrandstoffenverhaal de redding van de landbouw durven noemen", zegt Bart Vleeschouwers van het Innovatiesteunpunt in De Tijd. …

Wereldwijd wordt nu al jaarlijks 40 miljoen ton bio-ethanol en 6 miljoen ton biodiesel geproduceerd. De graanprijzen stegen in minder dan een jaar tijd met een kleine 40 procent, de koolzaadprijs met 36 procent. "Ik zou het hele biobrandstoffenverhaal de redding van de landbouw durven noemen", zegt Bart Vleeschouwers van het Innovatiesteunpunt in De Tijd. Dat Vlaanderen morgen geel kleurt van de koolzaadvelden of niet, doet er niet toe.

De organisatie Grain wijdde ondanks een speciaal nummer van het tijdschrift ‘Seedling’ aan biobrandstoffen, meer speciaal aan agrobrandstoffen die daar deel van uitmaken.
Bij het verzamelen van materiaal voor deze uitgave kwam de redactie tot de ontdekking dat de hausse rond agrobrandstoffen veel meer ecologische en sociale schade met zich meebrengt dan aanvankelijk gedacht. Kostbare ecosystemen gaan verloren en honderdduizenden inheemse en boerengemeenschappen worden van hun land verdreven.

                           SINGAPORE: July 7, 2006 SINGAPORE – Royal Dutch Shell, the world’s top marketer of biofuels, considers using food crops to make biofuels "morally inappropriate" as long as there are people in the world who are starving, an executive said on Thursday. Eric G Holthusen, Fuels Technology Manager Asia/Pacific, said the company’s research unit, Shell …