Ga naar de inhoud

Productierechten : vergeten balansposten in de Belgische landbouw Het geschetste beeld verklaart waarom jonge boeren die een bedrijf willen starten of willen overnemen zozeer in de knel zitten. Op directe of op indirecte wijze worden rechten bevroren in de balans en komen tot uiting in een hoger eigen vermogen en een aanzienlijke verhoging van de …

Aan de poorten van de mislukte conferentie in Cancún sloeg de Koreaanse boer Lee Kyung-hae ritueel de hand aan zichzelf. Hij toonde hiermee in september 2003 haarscherp aan dat er wereldwijd een landbouwconflict gaande is met miljoenen slachtoffers. Wat is er ondertussen gebeurd, als eind juli de trekkers van de G-20 -India en Brazilië – …

Geachte heer de Minister, Als Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde landbouw, wenst Wervel u succes toe in uw nieuwe opdracht als Vlaams Minister voor Landbouw. Vanuit het maatschappelijk middenveld heeft Wervel oog voor de landbouw- en voedselpolitiek in Vlaanderen en in de wereld. We hebben in de loop der jaren hierover een eigen visie …

Vorig jaar beslisten de Ministers van Landbouw om het landbouwbeleid weer eens grondig door elkaar te schudden. De vorige hervorming, Agenda 2000, stond nauwelijks een jaar of drie op de rails. Van de beloofde lange-termijn-perspectieven is dus niets in huis gekomen. De druk op de ketel was blijkbaar groot. Noch de boeren, noch de lidstaten …

Laat dat nu eens eindelijk duidelijk zijn! Wat telt is dat een boer vergoed wordt voor zijn producten, dat er een rechtvaardig arbeidsinkomen is. Dat kan best rechtstreeks via een goede prijs voor zijn producten. Maar dat kan ook onrechtstreeks, via een minder goede prijs met daarboven op een vorm van subsidiëring. In elk geval is het de consument die een eerlijke prijs moet betalen voor zijn voedsel. Ofwel rechtsreeks aan de boer, ofwel onrechtstreeks via de belastingen. ……..De machtsspelletjes tussen de lidstaten en vooral de strijd om de centen, dreigt nogmaals afgewenteld te worden op de landbouwsector. En dat is niet alleen onrechtvaardig, het getuigt ook van een gebrek aan goed bestuur.

Veevoedersubsidies EU en VS

Op 10 januari 2006 publiceerde Jacques Berthelot op de website van het Franse Solidarité (http://solidarite.asso.fr) een studie met bovenstaande titel; ze verscheen vrijwel gelijktijdig in het Frans en in het Engels. Hier worden de hoofdlijnen weergegeven.

De inhoud bestaat uit de volgende paragrafen:

  1. het essentieel belang van de veevoeders in de landbouweconomieën van de EU en de VS
  2. de veevoedersubsidies van de EU en de VS zijn subsidies op gekoppelde productiemiddelen
  3. het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, GLB [van de EU] heeft altijd de gemeenschappelijke marktorganisaties van gevogelte- en varkensvlees gekoppeld aan die van de granen
  4. de sterke vermindering van de exportsubsidies van de EU is ruimschoots vervangen door toegenomen interne subsidies ten gunste van de granen en van het geëxporteerde vlees van gevogelte en varkens
  5. het belang van veevoedersubsidies voor het exportvlees van de VS
  6. het in rekening brengen van de veevoedersubsidies leidt tot de toekenning van AMS-SP (specifiek per product) aan dierlijke producten en verlaagt de per product specifieke de minimis steun
  7. de gekunstelde rechtvaardiging van de OESO om de ogen te sluiten voor de veevoedersubsidies