Ga naar de inhoud

Grondenbank

ABS vreest verhoging grondprijzen door Grondenbank

De Grondenbank was oorspronkelijk bedoeld om onteigende landbouwers andere gronden te bezorgen. Maar nu blijkt dat die Grondenbank vooral ten dienste zal staan van de overheid en de natuurverenigingen die op deze manier sneller hun projecten kunnen realiseren. Dat schrijft ABS-voorzitter Camiel Adriaens in het ledenblad Drietandmagazine.

Open brief Wervel aan SP.A

Wervel vraagt aan SP.A respect voor lokale landbouw

Dat de SP.A in zijn beginselverklaring pleit voor een ander plattelandsbeleid is begrijpelijk. Maar we zijn "danig geïrriteerd" dat het argument van de overproductie te pas en te onpas gebruikt wordt om het landbouwbeleid onderuit te halen. Dat schrijft Wervel in een opiniestuk. De vereniging vraagt zich af waarom het principe van de voedselsoevereiniteit voor de socialisten wel belangrijk is in de Derde Wereld maar niet bij ons.

EU-handelstekort voedingsmiddelen

EU-handelstekort voedingsmiddelen naar recordhoogte

Het handelstekort voor voedingsmiddelen in de Europese Unie is in januari naar een nieuwe recordhoogte gestegen, met name 2,1 miljard euro.

Dat blijkt uit cijfers van het statistische bureau Eurostat. Het nieuwe record in het handelstekort vloeit voort uit het feit dat de invoer van voeding sterker groeit dan de export. In januari steeg de importwaarde in de Europese Unie met 18,6 procent. De uitvoer nam "slechts" toe met 13,4 procent.

Het handelstekort van januari is hoger dan het tekort van 2 miljard euro in april 2004 en april 2005. In januari vorig jaar bedroeg het tekort 1,67 miljard euro. Sinds augustus vorig jaar is er al sprake van een sterke toename in de importwaarde van voeding in de EU. In januari bedroeg de waarde van de geïmporteerde voeding 5 miljard euro. Alleen in de laatste twee maanden van vorig jaar lag de importwaarde nog hoger.

De exportwaarde van voeding naar landen buiten de EU kwam in januari uit op bijna 2,9 miljard euro, tegenover 2,5 miljard euro in dezelfde maand vorig jaar. Cijfers over de import uit de verschillende landen en werelddelen zijn nog niet beschikbaar over de maand januari. Eind vorig jaar bleek dat er vooral meer werd geïmporteerd uit China en de drie EU- kandidaatlidstaten Roemenië, Bulgarije en Turkije.

Bron: Agrarisch Dagblad

060325VILT

"Denk globaal, eet lokaal", zoals Wervel voorstaat, schiet dus tekort voor wat betreft de tweede term. Hoe staat het met de eerste term ?

Uit VILT (04/05/2006) De Europese Commissie heeft woensdag de ontwerpbegroting voor 2007 voorgesteld. De betalingen bedragen 116,4 miljard euro of 0,99 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) van de Unie. Dat is minder dan de 1,01 procent van de begroting van 2006. Volgens begrotingscommissaris Dalia Grybauskaité gaat het om een "minimalistisch budget". De begroting …

De verspreiding en de stringentere toepassing van normen voor voedselveiligheid en gezondheid in de landbouw is een bron van zorg voor veel ontwikkelingslanden. Deze normen worden ervaren als een hindernis voor het voorduren van het succes van hun exporten van hoogwaardige agro-voedselproducten (inbegrepen vis, bloemen en andere producten), ofwel omdat deze landen de technische en administratieve capaciteiten missen om hieraan te beantwoorden ofwel omdat deze normen kunnen worden gebruikt op een discriminerende of protectionistische manier.

I.  Why the CAP should be changed?

The collapse of the Cancun WTO negotiations last September has clearly brought to light the deadlock taken by the European Union in its way of reforming the CAP. The CAP needs to find back its international credibility and legitimacy.  With the end of the peace clause on 31 December, the EU is likely to face a series of complaints at the WTO, which will oblige the EU to review the CAP reform.

Er is een "halverwege"-evalutie van het PDPO (plattelandsontwikkelingsprogramma Vlaanderen) uitgekomen.  Dit plattelandsontwikkelingsprogramma loopt van 2000-2006.  Vlaanderen en Europa trachten hiermee de ontwikkeling van landbouw en platteland te ondersteunen.  De Vlaamse landbouwadministratie heeft de evaluatie, die dateert van 9 december 2003, op het internet geplaatst.  

De tussenevaluatie is uitgevoerd door een groot aantal instellingen in opdracht ALT, de Administratie Land- en Tuinbouw van het Vlaams Ministerie voor Leefmilieu en Landbouw.

Koppelen of ontkoppelen van premies

Vorig jaar beslisten de Ministers van Landbouw om het landbouwbeleid weer eens grondig door elkaar te schudden. De vorige hervorming, Agenda 2000, stond nauwelijks een jaar of drie op de rails. Van de beloofde lange-termijn-perspectieven is dus niets in huis gekomen.

De druk op de ketel was blijkbaar groot. Noch de boeren, noch de lidstaten waren immers vragende partij voor een hervorming. Heel wat landen deden dan ook moeilijk over de voorstellen van de Europese Commissie, maar commissaris Fishler wist van geen ophouden, hij wilde en zou zijn hervorming hebben. Na heel wat gebakkelei haalden de democratisch verkozen Ministers dan ook bakzeil. De hervorming werd een feit.