Ga naar de inhoud

EU-handelstekort voedingsmiddelen naar recordhoogte

Het handelstekort voor voedingsmiddelen in de Europese Unie is in januari naar een nieuwe recordhoogte gestegen, met name 2,1 miljard euro.

Dat blijkt uit cijfers van het statistische bureau Eurostat. Het nieuwe record in het handelstekort vloeit voort uit het feit dat de invoer van voeding sterker groeit dan de export. In januari steeg de importwaarde in de Europese Unie met 18,6 procent. De uitvoer nam "slechts" toe met 13,4 procent.

Het handelstekort van januari is hoger dan het tekort van 2 miljard euro in april 2004 en april 2005. In januari vorig jaar bedroeg het tekort 1,67 miljard euro. Sinds augustus vorig jaar is er al sprake van een sterke toename in de importwaarde van voeding in de EU. In januari bedroeg de waarde van de geïmporteerde voeding 5 miljard euro. Alleen in de laatste twee maanden van vorig jaar lag de importwaarde nog hoger.

De exportwaarde van voeding naar landen buiten de EU kwam in januari uit op bijna 2,9 miljard euro, tegenover 2,5 miljard euro in dezelfde maand vorig jaar. Cijfers over de import uit de verschillende landen en werelddelen zijn nog niet beschikbaar over de maand januari. Eind vorig jaar bleek dat er vooral meer werd geïmporteerd uit China en de drie EU- kandidaatlidstaten Roemenië, Bulgarije en Turkije.

Bron: Agrarisch Dagblad

060325VILT

"Denk globaal, eet lokaal", zoals Wervel voorstaat, schiet dus tekort voor wat betreft de tweede term. Hoe staat het met de eerste term ?