Ga naar de inhoud

Wervel vraagt aan SP.A respect voor lokale landbouw

Dat de SP.A in zijn beginselverklaring pleit voor een ander plattelandsbeleid is begrijpelijk. Maar we zijn "danig geïrriteerd" dat het argument van de overproductie te pas en te onpas gebruikt wordt om het landbouwbeleid onderuit te halen. Dat schrijft Wervel in een opiniestuk. De vereniging vraagt zich af waarom het principe van de voedselsoevereiniteit voor de socialisten wel belangrijk is in de Derde Wereld maar niet bij ons.

Wervel zet zich al meer dan 15 jaar in voor een "rechtvaardige en verantwoorde landbouw". Zo heeft de vereniging steeds gepleit voor de afschaffing van exportsubsidies. Nu de WTO werk lijkt te maken van deze verzuchting, benadrukt Wervel dat hiermee het probleem nog niet is opgelost. Ook de directe steun aan de landbouw leidt onrechtstreeks tot dumpingpraktijken, luidt het.

Niettemin hoedt Wervel er zich naar eigen zeggen voor om zoals bepaalde linkse én rechtse politici een karikatuur te maken van het landbouwbeleid. Dat leidt er volgens de NGO enkel toe dat alle overheidssteun aan boeren over dezelfde kam geschoren wordt en dat op termijn de weg geëffend wordt voor een "dramatische liberalisering" van onze landbouw- en voedselmarkten.

Als de socialisten willen dat landbouwers zich engageren voor landschapsbeheer en natuurbehoud, dan moet de maatschappij ook bereid zijn hiervoor te betalen. Door te focussen op groene diensten, wordt het landbouwbeleid er zeker niet goedkoper op, waarschuwt Wervel de SP.A, daarmee verwijzend naar de Europese begrotingsperikelen. De vereniging benadrukt ook dat biobrandstoffen alleen de Vlaamse landbouw niet gaan redden.

"We hebben stellig de indruk dat SP.A de productie van voedsel in Vlaanderen overbodig vindt", aldus Wervel. "Die keuze lijkt ons een historische vergissing. Voedsel wordt immers het best zo dicht mogelijk bij de consument geproduceerd. In een duurzame samenleving gaan we niet meer sjouwen met voedsel van de ene naar de andere kant van de wereld. Dat betekent dat er ook in het kleine Vlaanderen voldoende landbouwgrond moet blijven om voedsel te produceren".

Wervel doet een oproep aan de SP.A om in haar beginselverklaring het landbouwverhaal grondiger in de verf te zetten. Als ontwikkelingslanden het recht moeten hebben om hun grenzen af te schermen om de lokale voedselproductie te stimuleren, dan moet dit principe ook gelden voor een duurzame landbouw in het noorden, klinkt het.

Eerdere berichtgeving over het ideologisch debat van de socialisten:
18/3/06: Groene Kring krijgt luisterend oor van socialisten

060322VILT