Ga naar de inhoud

Bij de tussentijdse evaluatie van het hernieuwde Europese landbouwbeleid, vanaf volgend jaar, zal de Europese Commissie voorstellen om een maximale subsidie per landbouwer te bepalen, wellicht 300.000 euro per jaar. Dit bevestigt eurocommissaris voor Landbouw Mariann Fischer Boel. Hiermee zet ze vooral de Britten voor het blok: die willen een goedkoper landbouwbeleid, maar hebben de …

Grondenbank

ABS vreest verhoging grondprijzen door Grondenbank

De Grondenbank was oorspronkelijk bedoeld om onteigende landbouwers andere gronden te bezorgen. Maar nu blijkt dat die Grondenbank vooral ten dienste zal staan van de overheid en de natuurverenigingen die op deze manier sneller hun projecten kunnen realiseren. Dat schrijft ABS-voorzitter Camiel Adriaens in het ledenblad Drietandmagazine.

Open brief Wervel aan SP.A

Wervel vraagt aan SP.A respect voor lokale landbouw

Dat de SP.A in zijn beginselverklaring pleit voor een ander plattelandsbeleid is begrijpelijk. Maar we zijn "danig geïrriteerd" dat het argument van de overproductie te pas en te onpas gebruikt wordt om het landbouwbeleid onderuit te halen. Dat schrijft Wervel in een opiniestuk. De vereniging vraagt zich af waarom het principe van de voedselsoevereiniteit voor de socialisten wel belangrijk is in de Derde Wereld maar niet bij ons.

Uit VILT (04/05/2006) De Europese Commissie heeft woensdag de ontwerpbegroting voor 2007 voorgesteld. De betalingen bedragen 116,4 miljard euro of 0,99 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) van de Unie. Dat is minder dan de 1,01 procent van de begroting van 2006. Volgens begrotingscommissaris Dalia Grybauskaité gaat het om een "minimalistisch budget". De begroting …

De verspreiding en de stringentere toepassing van normen voor voedselveiligheid en gezondheid in de landbouw is een bron van zorg voor veel ontwikkelingslanden. Deze normen worden ervaren als een hindernis voor het voorduren van het succes van hun exporten van hoogwaardige agro-voedselproducten (inbegrepen vis, bloemen en andere producten), ofwel omdat deze landen de technische en administratieve capaciteiten missen om hieraan te beantwoorden ofwel omdat deze normen kunnen worden gebruikt op een discriminerende of protectionistische manier.

I.  Why the CAP should be changed?

The collapse of the Cancun WTO negotiations last September has clearly brought to light the deadlock taken by the European Union in its way of reforming the CAP. The CAP needs to find back its international credibility and legitimacy.  With the end of the peace clause on 31 December, the EU is likely to face a series of complaints at the WTO, which will oblige the EU to review the CAP reform.

Er is een "halverwege"-evalutie van het PDPO (plattelandsontwikkelingsprogramma Vlaanderen) uitgekomen.  Dit plattelandsontwikkelingsprogramma loopt van 2000-2006.  Vlaanderen en Europa trachten hiermee de ontwikkeling van landbouw en platteland te ondersteunen.  De Vlaamse landbouwadministratie heeft de evaluatie, die dateert van 9 december 2003, op het internet geplaatst.  

De tussenevaluatie is uitgevoerd door een groot aantal instellingen in opdracht ALT, de Administratie Land- en Tuinbouw van het Vlaams Ministerie voor Leefmilieu en Landbouw.

Koppelen of ontkoppelen van premies

Vorig jaar beslisten de Ministers van Landbouw om het landbouwbeleid weer eens grondig door elkaar te schudden. De vorige hervorming, Agenda 2000, stond nauwelijks een jaar of drie op de rails. Van de beloofde lange-termijn-perspectieven is dus niets in huis gekomen.

De druk op de ketel was blijkbaar groot. Noch de boeren, noch de lidstaten waren immers vragende partij voor een hervorming. Heel wat landen deden dan ook moeilijk over de voorstellen van de Europese Commissie, maar commissaris Fishler wist van geen ophouden, hij wilde en zou zijn hervorming hebben. Na heel wat gebakkelei haalden de democratisch verkozen Ministers dan ook bakzeil. De hervorming werd een feit.