Ga naar de inhoud
Image

Theatertournee nav boerenstrijddag

Op 17 april 1996 werden 19 Braziliaanse boeren bij een grondconflict vermoord door de militaire politie. De verantwoordelijken gingen vrijuit.

Dit vormde de aanleiding om jaarlijks op 17 april wereldwijd, de repressie van kleine boeren te gedenken op de Werelddag van de Boerenstrijd.

Op 17 april startte dan ook de theatertournee in Vlaanderen. (Lees persbericht)

Image

In de VS is een rups opgedoken die in staat is Bt katoen aan te vreten. Bt katoen, een genetisch gemanipuleerde katoenvariant van Monsanto, produceert een gifstof die aanvankelijk alleen voorkwam in de Bacillus thuringiensis, een bacterie. Nu blijkt een locale vlindersoort die traditioneel veel schade veroorzaakt aan katoenplanten een resistentie te hebben ontwikkeld tegen deze gifstof.

 Betekent dat nu dat bt Katoen niets meer waard is en dat de Amerikaanse katoenboeren schoorvoetend weer gewone katoen moeten gaan verbouwen? Nee, dat betekent het niet. Deze ontwikkeling betekent vooral dat boeren die Bt Katoen verbouwen in de toekomst nog een extra laag gif over de planten moeten spuiten, bovenop het gif dat al standaard in de plant is ingebakken.

Stormachtige groei van kweekvis

Het aanbod van kweekvis uit aquacultuur neemt jaarlijks met iets meer dan 10% wereldwijd toe. De vangst van vis in open water – zeeën, rivieren en meren – kent al meer dan 10 jaar nauwelijks enige groei. In 2007 werd naar schatting 52 miljoen ton vis gekweekt en 91 miljoen ton gevangen in open water.

De wilde visbestanden zijn bedreigd. Sommige soorten verdwijnen voor goed. Kweekvis is niet zonder meer het alternatief. Er is heel wat mis met de viskweek.

Greenpeace schreef er een rapport over. Zie een op 31 januari 2008 door Netwerk Bewust Verbruiken verspreid persbericht hieronder.

Armoede komt onder boeren nog altijd veel voor. Om dit probleem zichtbaar en bespreekbaar te maken hebben de Werkgroep Landbouw en Inkomen en de Stichting Zorg Om Boer en Tuinder een boek uitgebracht met persoonlijke verhalen van boeren en tuinders.

Image

Hier waakt de boer

In het Nederlandse Parlement is op 29 januari 2008 urenlang gedebatteerd over een geheimgehouden, maar uitgelekt rapport: “Modernisering Activiteiten Levende Dieren en Levende Producten”.  In het rapport staat dat controleurs van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) misstanden bij het vervoer van varkens en schapen geregeld door de vingers zien. Inmiddels is Minister Verburg (CDA) een nieuw onderzoek begonnen om te kijken of de situatie in het afgelopen jaar verbeterd is. Verburg ontkent dat ze eerder op de hoogte was van de inhoud van het rapport.

De aanwezigen op het symposium ‘Meer eiwit van onze akkers’ op 3 december 2007 in Nijkerk roepen het Nederlandse kabinet, het Nederlandse Parlement, de Europese Commissie en het Europees Parlement op de teelt van eiwitrijke gewassen in Europa met kracht te bevorderen. De zelfvoorzieningsgraad van plantaardig eiwit van de EU is gedaald tot slechts 23% …

Indien de invoerheffing voor graan volgend jaar wordt opgeschort, wil de Europese Commissie een vangnet bouwen voor de graanprijs. De heffingen zouden automatisch weer worden geactiveerd in het geval de invoerprijs voor graan daalt onder 182,34 euro per ton. Dat meldt het persbureau Agra Facts. Landbouwcommissaris Ma­riann Fischer Boel maakte eerder al bekend de importheffin­gen …

Image

De meter van de ‘Week van de Smaak’, Lut De Clercq, is donderdag 22 november te gast bij het sociaal en ecologisch fietsproject Velo te Leuven.   Het bezoek kadert in de samenwerking van Wervel met diverse ‘smaakpartners’ in Vlaanderen: Alma-Leuven, Universitaire ziekenhuizen Leuven, Velo Leuven, Jeugdherberg De Ploate en Marien Ecologisch Centrum te Oostende …

De melkproductie in de EU mag vanaf april met twee procent omhoog, zo blijkt volgens het Nederlandse persagentschap ANP uit een uitgelekt voorstel dat de Europese Commissie volgende maand voorlegt aan de EU-lidstaten. Het gaat om een eenmalige maatregel als gevolg van de sterk gestegen vraag naar zuivelproducten wereldwijd. Tegen 2015 wil de EU overigens …

De Europese Unie hanteert momenteel een nultolerantie voor de invoer van niet-toegelaten ggo-bestanddelen in diervoeder. Omdat de toelating van nieuwe gemodificeerde gewassen in de exportlanden veel sneller gebeurt dan in de EU, dreigt de Europese veehouderij steeds meer verstoken te blijven van Amerikaanse, Braziliaanse en Argentijnse maïs en soja. In een rapport waarschuwt het directoraat-generaal …

De Europese Commissie komt op 20 november met concrete voorstellen naar buiten om de directe landbouwsteun voor grote bedrijven af te toppen. Het gaat niet om een wetgevend voorstel, wel om een mededeling waarover de EU-ministers van Landbouw zich kunnen bezinnen. In de lente van 2008 hoopt de EU-Commissie een heus wetgevend voorstel in te …

Nieuw onderzoek: bio is beter!

05/11/2007: Biologische groenten en fruit bevatten tot 40 % meer anti-oxidanten dan gewone producten. Ook Biologische la presenza di un particolare farmaco è essenziale. tadalafil 5 mg A causa della sua forza, è sicuramente destinato all’uso da parte degli utenti di anabolizzanti Avivade. melk scoort tot 60 % hoger wat het gehalte aan anti-oxidanten en …