Ga naar de inhoud

Het aanbod van kweekvis uit aquacultuur neemt jaarlijks met iets meer dan 10% wereldwijd toe. De vangst van vis in open water – zeeën, rivieren en meren – kent al meer dan 10 jaar nauwelijks enige groei. In 2007 werd naar schatting 52 miljoen ton vis gekweekt en 91 miljoen ton gevangen in open water.

De wilde visbestanden zijn bedreigd. Sommige soorten verdwijnen voor goed. Kweekvis is niet zonder meer het alternatief. Er is heel wat mis met de viskweek.

Greenpeace schreef er een rapport over. Zie een op 31 januari 2008 door Netwerk Bewust Verbruiken verspreid persbericht hieronder.

Kweekvis: wel of geen oplossing?


Alleen wanneer er strikte eisen aan duurzaamheid worden gesteld is kweekvis een oplossing voor de dalende visbestanden. Dat zegt Greenpeace in een nieuw rapport. De kweekvis verlicht de druk op wilde visbestanden niet, maar verhoogt deze juist.

Gekweekte vis kent steeds meer succes. Volgens de Wereldvoedselorganisatie wordt tegenwoordig ruim 1/3de van alle consumptievis gekweekt. Naar schatting werd vorig jaar 52 miljoen ton vis gekweekt, tegenover 91 miljoen ton gevangen. In 2000 lag de productie van kweekvis nog op 35 miljoen ton.

Maar is kweekvis wel een oplossing voor de dalende visbestanden in de oceaan? Alleen als er strikte eisen aan duurzaamheid worden gesteld, stelt Greenpeace in een rapport dat zij gisteren in Barcelona uitbracht op de Seafood Summit (een jaarlijkse bijeenkomst van werkgevers en activisten in de visserij).

Het omvangrijke rapport signaleert een reeks problemen met de viskweek, deels al bekend uit eerdere studies. De belangrijkste conclusies: het voer van kweekvis bestaat veelal uit wilde vis en daarvoor moet in de oceaan gevist worden. Er is soms sprake van overmatig gebruik van antibiotica en pesticiden. In sommige landen moeten bewoners uit kustgebieden wijken voor kwekerijen. Gekweekte zalm blijkt tot slot ook een bedreiging te zijn voor de natuurlijke zalmpopulatie. Grote aantallen ontsnapte kweekzalm vermengen zich met wilde zalm en dit leidt tot zwakker nageslacht dat eerder sterft. Er is een grens aan wat de oceanen kunnen voortbrengen, aldus Greenpeace.

Het rapport (pdf) van Greenpeace kan je hier downloaden:

http://www.greenpeace.nl/raw/content/reports/duurzame-aquacultuur-de-uitda.pdf

Meer over de problematiek lees je op: http://www.noordzee.nl en op http://www.goedevis.nl