Ga naar de inhoud

Regeneratief begrazen in Vlaanderen

Enkele resultaten in het kader van het European Innovation Partnership project “Regeneratief begrazen in Vlaanderen”, gecoördineerd door Odisee vzw. Pionier Jos Van Reeth die al meer dan 2 decennia ervaring heeft in regeneratief begrazen gaf een heel praktische webinar over waterbeheer die je op Youtube kan bekijken. In het Vlaams parlement gaf Jos Van Reeth …

Boerenforum zoekt Boeren

Onze partnerorganisatie Boerenforum is op zoek naar nieuwe boeren om hun netwerk te versterken. Ben je betrokken bij boerenlandbouw? als boer of boerin, als verwerker, transporteur, verkoper of consument van onze landbouwproducten? Draag je de boerenlandbouw een warm hart toe dan kunnen we jouw stem en hulp goed gebruiken! We zoeken mensen op alle niveau’s …

Op voorstel van de Europese initiatiefnemers van Cityzen hebben de partnerlanden de opdracht gekregen om onder meer de forumtheatermethode te gebruiken om tot besluitvorming te komen, in concreto. een charter over duurzame consumptie.De  forumtheatermethode is niet zomaar een methode die in deze strategie uit de lucht komt vallen.Het is een beproefde methode die sinds een …

City zen

Project CITYZEN

Cityzen mobiliseert Europese burgers om verantwoord te consumeren. In 5 landen werkten burgers actief mee om Ons Europa vorm te geven door constructieve voorstellen, dialoog en positieve energie. Het project liep jammer genoeg slechts over een periode van één jaar.

Hoe het er allemaal aan toe ging kan je volgen op de website City-zen.eu/European-Community. Daar kan je tevens het finaal product van deze intense samenwerking -een Charter met aanbevelingen aan de Europese Commissie, nationale en lokale overheden en middenveld organisaties- in pdf-versie, in 6 talen (Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Lets, Hongaars) downloaden.

Ook in papieren versie (momenteel enkel in het Nederlands) op het secretariaat via katrien AT wervel PUNT be.

Eén plus één is meer dan twee

Dit project liep van oktober 2008 tot november 2009 en werd gesubsidieerd door de Cel Duurzame Ontwikkeling van de Diensten Algemeen Regeringsbeleid van de Vlaamse Overheid. Samen met projectpartner VOSEC werd beslist om agroforestry op te nemen in de planning 2010. De meeste groenondernemingen zijn actief op zoek zijn naar nieuwe niches en agroforestry sluit …

NME-project

NME-project “Natuur en landbouw die de handen in mekaar slaan: daar kan je op bouwen!”

Dit project liep van 5/10/07 tot 5/10/09 en werd gefinancierd door het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen, Cel Natuur- en Milieueducatie.
Partners: Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE vzw) en Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM vzw)

Doelstelling: sensibilisatie over de mogelijkheden van samengaan van landbouw en natuur zonder verlies aan opbrengst of efficiëntie, waarbij: