Ga naar de inhoud

Enkele resultaten in het kader van het European Innovation Partnership project “Regeneratief begrazen in Vlaanderen”, gecoördineerd door Odisee vzw.

Pionier Jos Van Reeth die al meer dan 2 decennia ervaring heeft in regeneratief begrazen gaf een heel praktische webinar over waterbeheer die je op Youtube kan bekijken.

In het Vlaams parlement gaf Jos Van Reeth net als Wervel – in het kader van hoorzittingen over klimaat – een voordracht waarin hij zijn bedrijf toelicht en een toekomstvisie schetst, alsook antwoorden geeft op vragen van parlementairen. Eerder lichtte hij zijn bedrijf toe tijdens een webinar van Kiemkracht in 2021.

Gedurende het project werden verschillende podcasts opgenomen met boeren die regeneratieve begrazing toepassen. De podcast episodes zijn hieronder te raadplegen.

Eind 2022 was er een bijeenkomst met regeneratieve pioniers in Vlaanderen en twee Amerikaanse pionierwetenschappers in regeneratieve landbouw. Lees het verslag (PDF).

In gesprek met Filip Ally over regeneratief begrazen met zoogkoeien

Filip Ally baat een zoogkoeienbedrijf Bwb-fokkerij Van de Pannemeers uit op een zandleembodem in Tielt, West-Vlaanderen. Het bedrijf groeide geleidelijk en omvat nu ongeveer 120 Belgisch Witblauwe koeien op 14 hectare. Filip legt uit hoe hij andere rassen inkruist en welke voordelen dat biedt zowel voor het kalven als voor het rantsoen van de dieren. Hij licht toe hoe je bodems kan regenereren door kruidenrijk grasland te ontwikkelen en door roterend begrazen toe te passen, sinds een jaar ook met een mobiele kippenstal. Filip deelt zijn ervaringen met het verhogen van de organische stof in de bodem, het minimaliseren van ontworming en zijn ambitie om de vermarkting van zijn producten te verbeteren.

In gesprek met Hans Dereepere over regeneratief begrazen met melkkoeien

Hans Dereepere is melkveehouder in het Oost-Vlaamse Knesselare, en hij pioniert met regeneratieve begrazing. We hadden het over hoe hij de ploeg liet staan, kunstmest afbouwde en begon met kruidenrijk grasland. Hans vertelde dat zijn weides droogtebestendiger werden en dat de plassen verdwenen zijn na hevige regen. Hans hoopt dat pachten makkelijker wordt voor agro-ecologische boeren en dat boeren en natuurverenigingen leren samenwerken. Hij droomt van coöperaties die grasgevoerde melk verwaarden.

Inspiratiebronnen voor Hans zijn oa. webinar waterbeheer van Jos Van Reeth en Youtubekanaal van Greg Judy.

In gesprek met Johan Boussemaere (het land van melk en honing) over bio-holsteinkoeien op een levende bodem

In deze aflevering praat agro-ecoloog Jeroen met Johan Boussemaere over zijn ervaringen als biologische boer, het belang van gesloten kringlopen en bodemvruchtbaarheid. Leer meer over de geschiedenis van het Land van Melk en Honing, de overstap naar biologische landbouw en de voordelen van het roterend laten grazen van koeien in de buitenlucht. Deel 1 van 2.

Deel 2: het vervolg van het gesprek.

Deze reeks krijgt steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.


In gesprek met Ine Craenhals van de Boerencompagnie (Leuven) over roterend begrazen – episode 2

Eind augustus ‘22 spreekt Jeroen opnieuw met Ine Craenhals van de Boerencompagnie in Heverlee, een extreem natte en een extreem droge zomer na de eerste episode. Intussen is Ine begonnen met mobiel melken, vrij uniek in Vlaanderen. Maar wel een logische combinatie met roterend begrazen. We spreken over hoe het is om te boeren onder publiek toezicht, over innovaties zoals een koeparasol of doorzaaimachine, over botanische observaties en het omgaan met klimaatgrillen.

Deze episode is de tweede in een reeks over roterend begrazen. Samen met Odisee Hogeschool startte Wervel in 2019 een lerend netwerk op met boeren die vooruitgang willen boeken in roterend begrazen, of een stapje verder: leren van pioniers in regeneratief begrazen. Door de dieren om de paar dagen of sneller om te weiden krijgt het gras voldoende hersteltijd. Het doel van zo’n agro-ecologisch beheer van bodem en water is meer dierenwelzijn, meer voederautonomie en meer veerkracht in het systeem.

Deze reeks krijgt steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

In gesprek met Ine Craenhals van de Boerencompagnie (Leuven) over roterend begrazen

Agro-ecoloog Jeroen Watté spreekt met Ine Craenhals, zij is boerin bij de Boerencompagnie in Heverlee, een gemengde landbouwcoöperatieve. Ine is een gepassioneerde ambachtsvrouw die het samenspel regisseert van gras en grazende koeien. Daarnaast bouwde ze een innovatieve korte keten uit met artisanale zelfverwerkte zuivel en vlees. Een gesprek over inspiratie, obstakels en toekomstplannen met roterend begrazen.

Deze aflevering is de eerste in een reeks over roterend begrazen. Samen met Odisee Hogeschool startte Wervel in 2019 een lerend netwerk op met boeren die vooruitgang willen boeken in roterend begrazen. Door de dieren om de paar dagen of sneller om te weiden krijgt het gras voldoende hersteltijd. Het doel van zo’n agro-ecologisch beheer van bodem en water is meer dierenwelzijn, meer voederautonomie en meer veerkracht in het systeem. Deze eerste aflevering werd gerealiseerd in het kader van Landbouw-Natuur project “‘Toepasbaarheid van roterend begrazen als instrument voor C-sekwestratie en biodiversiteit-toename in Vlaanderen’ dat afliep in 2021.