Ga naar de inhoud

De podcasts die werden opgenomen in het kader van het European Innovation Partnership project “Regeneratief begrazen in Vlaanderen”, gecoördineerd door Odisee vzw.

De podcast-episodes bij Filip Ally en Hans Dereepere verschijnen in de loop van de zomer in het format van de podcast Pier review – brengt de bodem tot leven. De audiobestanden zijn nu al te raadplegen:

In gesprek met Filip Ally over regeneratief begrazen met zoogkoeien

Filip is een zoogkoeienhouder in Kanegem. Download de audio (mp3, 70 minuten).

In gesprek met Hans Dereepere over regeneratief begrazen met melkkoeien

Hans is melkveehouder in Knesselare. Download de audio (mp3, nog niet gemonteerd).

In gesprek met Johan Boussemaere (het land van melk en honing) over bio-holsteinkoeien op een levende bodem

In deze aflevering praat agro-ecoloog Jeroen met Johan Boussemaere over zijn ervaringen als biologische boer, het belang van gesloten kringlopen en bodemvruchtbaarheid. Leer meer over de geschiedenis van het Land van Melk en Honing, de overstap naar biologische landbouw en de voordelen van het roterend laten grazen van koeien in de buitenlucht. Deel 1 van 2.

Deel 2: het vervolg van het gesprek.

Deze reeks krijgt steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.


In gesprek met Ine Craenhals van de Boerencompagnie (Leuven) over roterend begrazen – episode 2

Eind augustus ‘22 spreekt Jeroen opnieuw met Ine Craenhals van de Boerencompagnie in Heverlee, een extreem natte en een extreem droge zomer na de eerste episode. Intussen is Ine begonnen met mobiel melken, vrij uniek in Vlaanderen. Maar wel een logische combinatie met roterend begrazen. We spreken over hoe het is om te boeren onder publiek toezicht, over innovaties zoals een koeparasol of doorzaaimachine, over botanische observaties en het omgaan met klimaatgrillen.

Deze episode is de tweede in een reeks over roterend begrazen. Samen met Odisee Hogeschool startte Wervel in 2019 een lerend netwerk op met boeren die vooruitgang willen boeken in roterend begrazen, of een stapje verder: leren van pioniers in regeneratief begrazen. Door de dieren om de paar dagen of sneller om te weiden krijgt het gras voldoende hersteltijd. Het doel van zo’n agro-ecologisch beheer van bodem en water is meer dierenwelzijn, meer voederautonomie en meer veerkracht in het systeem.

Deze reeks krijgt steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

In gesprek met Ine Craenhals van de Boerencompagnie (Leuven) over roterend begrazen

Agro-ecoloog Jeroen Watté spreekt met Ine Craenhals, zij is boerin bij de Boerencompagnie in Heverlee, een gemengde landbouwcoöperatieve. Ine is een gepassioneerde ambachtsvrouw die het samenspel regisseert van gras en grazende koeien. Daarnaast bouwde ze een innovatieve korte keten uit met artisanale zelfverwerkte zuivel en vlees. Een gesprek over inspiratie, obstakels en toekomstplannen met roterend begrazen.

Deze aflevering is de eerste in een reeks over roterend begrazen. Samen met Odisee Hogeschool startte Wervel in 2019 een lerend netwerk op met boeren die vooruitgang willen boeken in roterend begrazen. Door de dieren om de paar dagen of sneller om te weiden krijgt het gras voldoende hersteltijd. Het doel van zo’n agro-ecologisch beheer van bodem en water is meer dierenwelzijn, meer voederautonomie en meer veerkracht in het systeem. Deze eerste aflevering werd gerealiseerd in het kader van Landbouw-Natuur project “‘Toepasbaarheid van roterend begrazen als instrument voor C-sekwestratie en biodiversiteit-toename in Vlaanderen’ dat afliep in 2021.