Ga naar de inhoud

NME-project “Natuur en landbouw die de handen in mekaar slaan: daar kan je op bouwen!”

Dit project liep van 5/10/07 tot 5/10/09 en werd gefinancierd door het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen, Cel Natuur- en Milieueducatie.
Partners: Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE vzw) en Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM vzw)

Doelstelling: sensibilisatie over de mogelijkheden van samengaan van landbouw en natuur zonder verlies aan opbrengst of efficiëntie, waarbij:

Doelgroepen: jongeren, boeren, breed publiek

Doelstelling: sensibilisatie over de mogelijkheden van samengaan van landbouw en natuur zonder verlies aan opbrengst of efficiëntie, waarbij:

  • Correcte en volledige achtergrondinfo verschaft wordt op basis van analyse, studiewerk en overleg met de betrokken stakeholders
  • Enkele boeren actief zijn betrokken in bewustmaking van een breder publiek
  • Een groep jongeren actief is betrokken in de bewustmaking van een breder publiek
  • De ervaring van de betrokkenen wordt uitgedragen en gewaarborgd

Activiteiten:

Door stevige onderbouwing met achtergronddossier en folder boeren aanzetten om de techniek van agroforestry, en de teelten kemp en winterkoolzaad (als opstap naar agroforestrysysteem) te overwegen op het bedrijf. Er zal samenwerking worden gezocht met producenten van duurzame bouwmaterialen, voornamelijk bouwhout en isolatiematerialen (kemp). Maar ook de jeugd willen we betrekken om – onder de nodige persaandacht – bij de pionierboeren bomen aan te planten. Meer inhoudelijke info.

Contactpersoon: Jeroen AT wervel PUNT be