Ga naar de inhoud

Gevolgen in Vlaanderen

Mede door de soja-import kon hier een intensieve landbouw ontstaan die niet meer grondgebonden is. Dit is echter een vertekend beeld: de gronden zijn nog steeds nodig, maar bevinden zich nu in overzeese gebieden. Zo is 16.7 miljoen hectare nodig om enkel de soja te telen die de EU invoert, dit is 5 keer de …

Image

soja-import EU

Omdat de Verenigde Staten zelf de grootste producent is ter wereld hoeft het amper soja te importeren om aan de eigen vraag te voldoen. Voor de Europese Unie ligt dat anders. In 2006 bedroeg de soja-import van de EU: 37.2 miljoen ton Dat komt overeen met een file van ongeveer 23.000 km van vrachtwagens vol …

Image

Wereldproductie

Sinds 1945 is soja al het belangrijkste olie – en proteïnehoudende gewas in de wereld. In 1949 werd slechts 12.4 miljoen ton geproduceerd van dit gewas, in 1979 was dit al 94 miljoen ton en in 2000 was dit 162 miljoen ton. Vorig jaar werd er wereldwijd 212 miljoen ton soja geproduceerd. De toename de …

Image

Geschiedenis van de sojaboon

Oorspronkelijk komt soja uit Noord-China. Na WOII ontwikkelde de Verenigde Staten zich tot de grootste sojaproducent. Vanaf eind jaren ‘60 is de productie in Zuid-Amerika toegenomen om aan de vraag vanuit Europa en Azië te voldoen. De sojaboon is al duizenden jaren een belangrijk voedselgewas in het Verre Oosten. Het telen van soja in China …

Aan de poorten van de mislukte conferentie in Cancún sloeg de Koreaanse boer Lee Kyung-hae ritueel de hand aan zichzelf. Hij toonde hiermee in september 2003 haarscherp aan dat er wereldwijd een landbouwconflict gaande is met miljoenen slachtoffers. Wat is er ondertussen gebeurd, als eind juli de trekkers van de G-20 -India en Brazilië – …

Geachte heer de Minister, Als Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde landbouw, wenst Wervel u succes toe in uw nieuwe opdracht als Vlaams Minister voor Landbouw. Vanuit het maatschappelijk middenveld heeft Wervel oog voor de landbouw- en voedselpolitiek in Vlaanderen en in de wereld. We hebben in de loop der jaren hierover een eigen visie …

Vorig jaar beslisten de Ministers van Landbouw om het landbouwbeleid weer eens grondig door elkaar te schudden. De vorige hervorming, Agenda 2000, stond nauwelijks een jaar of drie op de rails. Van de beloofde lange-termijn-perspectieven is dus niets in huis gekomen. De druk op de ketel was blijkbaar groot. Noch de boeren, noch de lidstaten …

Laat dat nu eens eindelijk duidelijk zijn! Wat telt is dat een boer vergoed wordt voor zijn producten, dat er een rechtvaardig arbeidsinkomen is. Dat kan best rechtstreeks via een goede prijs voor zijn producten. Maar dat kan ook onrechtstreeks, via een minder goede prijs met daarboven op een vorm van subsidiëring. In elk geval is het de consument die een eerlijke prijs moet betalen voor zijn voedsel. Ofwel rechtsreeks aan de boer, ofwel onrechtstreeks via de belastingen. ……..De machtsspelletjes tussen de lidstaten en vooral de strijd om de centen, dreigt nogmaals afgewenteld te worden op de landbouwsector. En dat is niet alleen onrechtvaardig, het getuigt ook van een gebrek aan goed bestuur.

Bietentelers ontsnappen aan korting van suikerbietenquotum De Commissie heeft de knoop doorgehakt met betrekking tot de eenmalige productiekorting voor suikerbieten. Voor ons land werd een korting vastgelegd van 14,42 procent. Maar indien de cichoreiverwerkende fabrieken van Oreye en Warcoing hun quotum inulinestroop zoals aangekondigd inleveren, mogen de telers evenveel bieten uitzaaien als vorig jaar. "Eindelijk …

Pleidooi voor pure plantenolie.

Biobrandstoffen: Naar 100% plantaardige brandstoffen voor onze wagens?

Langzaam dringt het tot de beleidsmensen door dat biobrandstoffen een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het kader van de Kyotodoelstellingen. Vooral vanuit Europa neemt de druk en de ambitie toe. De recente Europese Richtlijn bepaalt dat einde 2010 5,75% van het energieverbruik moet afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen. Eind 2005 moet dit 2% zijn. [1]

Veevoedersubsidies EU en VS

Op 10 januari 2006 publiceerde Jacques Berthelot op de website van het Franse Solidarité (http://solidarite.asso.fr) een studie met bovenstaande titel; ze verscheen vrijwel gelijktijdig in het Frans en in het Engels. Hier worden de hoofdlijnen weergegeven.

De inhoud bestaat uit de volgende paragrafen:

  1. het essentieel belang van de veevoeders in de landbouweconomieën van de EU en de VS
  2. de veevoedersubsidies van de EU en de VS zijn subsidies op gekoppelde productiemiddelen
  3. het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, GLB [van de EU] heeft altijd de gemeenschappelijke marktorganisaties van gevogelte- en varkensvlees gekoppeld aan die van de granen
  4. de sterke vermindering van de exportsubsidies van de EU is ruimschoots vervangen door toegenomen interne subsidies ten gunste van de granen en van het geëxporteerde vlees van gevogelte en varkens
  5. het belang van veevoedersubsidies voor het exportvlees van de VS
  6. het in rekening brengen van de veevoedersubsidies leidt tot de toekenning van AMS-SP (specifiek per product) aan dierlijke producten en verlaagt de per product specifieke de minimis steun
  7. de gekunstelde rechtvaardiging van de OESO om de ogen te sluiten voor de veevoedersubsidies