Ga naar de inhoud
Alweer soja?!

Het Platform Maatschappelijk Verantwoorde Diervoederstromen (MVDS) organiseerde in samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid een Studiedag alternatieve eiwitten op donderdag 9 oktober in Brussel (Vlaams Parlement). Bekijk het programma of download de presentaties .

bloemen van eiwitteelten

Eiwitten van de toekomst

Wervel bracht de eiwitten van de toekomst samen in één brochure: download hier Download het dossier “Eiwitten efficiënter inzetten: over veeteelt en honger”. Bekijk de presentaties van de studiedag alternatieve eiwitten.

Presentatie inleiding sojaconnectie

Beste, Je kan hier de inleiding downloaden zoals ze door Wervel werd gegeven bij de voorstelling van de sojaconnectie in het Provinciaal Instituut Milieu-Educatie te Lier. (powerpoint van 25Mb)    

In Santa Cruz, Bolivia vond van 18 tot en met 20 juli 2007 op uitnodiging van Probioma een congres plaats van kleine sojaverbouwers. Het was de derde keer dat Probioma, een organisatie die zich vanuit de samenleving heeft gevormd, deze samenkomst organiseerde. De ontmoeting past in het kader van de evaluatie van de vooruitgang binnen de organisatie van de kleine producenten in de landen van de Mercosur. De belangrijkste onderwerpen waren: collectieve rechten, de voedselzekerheid en de voedselsoevereiniteit, en de toepassing van uitgewerkte criteria voor sociale en ecologische verantwoordelijkheid in elk land.

Verschuivingen aan het sojafront

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
In de zomerperiode van 2006 zijn een aantal stappen gezet om de sojaproductie in Latijns-Amerika meer verantwoord te maken. Positief is dat enkele grote bedrijven zich bewust gaan opstellen om ‘foute’ soja uit de Amazone te weren. Maar hoe moet dat worden geïnterpreteerd? ‘Greenwashing’ menen de tegenstanders.

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de productie en het vervoer van de diervoeders in de sectoren pluimvee, varkens en runderen. De problematiek wordt benaderd vanuit ecologische, agro-ecologische en sociaal-maatschappelijke gezichtspunten.
Sojabonen en derivaten daarvan zijn het voornaamste aandachtspunt.

Zeker 800 stadjes op het Argentijnse platteland staan op het punt te verdwijnen. Ze lopen leeg als gevolg van de ongeremde expansie van sojavelden, een teelt waarvoor bijna geen landarbeiders nodig zijn. Het toenemende isolement van de overblijvende inwoners en het gebrek aan aandacht vanwege de overheid doen de rest, schrijft De Morgen. Godoy, een …

Cargill heeft een aantal jaar geleden illegaal een sojaverwerkingsbedrijf gebouwd in de haven van Santarem (Para – Brazilië). Cargill heeft namelijk voor de bouw van het bedrijf geen milieu-impactanalyse uitgevoerd. De gevolgen voor de regio waren de afgelopen jaren niet gering (ontbossing en negatieve impact voor lokale gemeenschappen). Na een jarenlange juridische strijd, heeft Ibama …

Op 9 november j.l. heeft Roberto Requião, gouverneur van de deelstaat Paraná, een slag toegebracht aan de agrobusiness toen hij een decreet tekende om de experimentele testsite te onteigenen die in bezit is van de Zwitserse multinational Syngenta en gelegen in Santa Teresa do Oeste. Dit decreet werd in het algemeen belang uitgevaardigd omdat Syngenta op die plek illegaal 12 ha had aangeplant met genetisch gewijzigde sojabonen.

Analisten verwachten in 2007 de hoogste sojaprijzen in ruim 30 jaar, nu Amerikaanse boeren de teelt van maïs lijken te verkiezen boven de bonen. Het soja-areaal zou in de VS met 6,8 procent krimpen en terugvallen tot het niveau van 1997. De veevoederprijzen zouden daardoor volgend jaar sterk kunnen stijgen, meldt het persbureau Bloomberg.

Nu de verbouwing van GG-soja in Brazilië wettelijk is toegestaan, groeit het aandeel GG-soja sprongsgewijs. Men verwacht dit jaar een aanplant van 50% GG-soja, tegen vorig jaar ca 25%. Voor Europa, waar nog altijd een markt ligt voor GGO-vrije soja, is de vraag hoe gescheiden opslag en transport wordt gerealiseerd.