Ga naar de inhoud
Cerrado ecoregio

De intensieve, internationale acties voor behoud van het Amazonewoud zijn succesvol in die zin dat de houtkap daar is afgenomen. Maar mede als cynisch gevolg hiervan, heeft het spoor van vernietiging zich zuidwaarts verplaatst naar de Cerrado, waar tot drie keer zoveel ontbost wordt als in het Amazonegebied. De economische logica is dezelfde: aanleg van enorme plantages met monoculturen als soja, eucalyptus, maïs en suikerriet. De ecologische en sociale gevolgen zijn minstens zo ernstig als die van het verdwijnen van de Amazone.

Cerrado

De Braziliaanse savanne heeft de hoogste biodiversiteit ter wereld. Uitgerekend in het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit wordt de Cerrado drie keer sneller ontbost dan het Amazonewoud. Om deze ramp zichtbaar te maken, gaf Wervel het boek ‘Brazilië-Europa in fragmenten?‘ uit en nodigen we nu drie Braziliaanse activisten uit (lees programma). De fotograaf João Caetano …

Klik door naar speech Prof. Carrasco - University of Buenos Aires

(sept 2010) Bemefa en Vlaamse Overheid promotor van zogenaamd ‘maatschappelijk verantwoorde’ soja
Een internationale coalitie van wetenschappers waarschuwt
in het deze week gepubliceerde rapport “Genetisch gemanipuleerde soja: Duurzaam? Verantwoord?” voor de nadelige gevolgen voor mens en milieu van de teelt van genetisch gemanipuleerde soja en het gebruik van de onkruidverdelger Roundup (glyfosaat). Meer dan 100 recente wetenschappelijke studies naar de gevolgen van 15 jaar ggo-sojateelt in Noord- en Zuid-Amerika worden er verzameld. Dank aan de VRT, die als enige! algemene pers dit bericht overnam. De kranten zwijgen. Youtube niet!

De Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij gaat op vraag van minister-president Kris Peeters de broeikasvoetafdruk laten berekenen van de Vlaamse veehouderij. Een vergelijkbare vraag van onze noorderburen mondde uit in het rapport “Milieu-effecten van Nederlandse consumptie van eiwitrijke producten.” Het studiebureau Blonk Milieu Advies gaf op pagina 10/166 te kennen dat ze geen rekening hielden …

Ontbossing in de Amazone

Er verschijnen de laatste tijd heel wat studies over het razendsnel verdwijnen van ecosystemen. Zijn het de Verenigde Naties niet, dan is het Greenpeace. Dit document beschrijft de opmars van het vlees bloedstollend en doet concrete aanbevelingen om het woud alsnog te redden. Onze correspondent ter plaatse legt zijn verhaal er bij. Lees de nieuwe …

cerrado

Boekvoorstelling “Brazilië-Europa in fragmenten? ” 17.30 uur in MundoB met forumtheater i.s.m. Tink Tank Performances. Vredeseilanden, Greenpeace, VODO, Boerenbond, Bemefa en Test-Aankoop komen om een gesigneerd exemplaar…Wie waagt een lambada met Bemefa of drinkt wel eens graag een straffe caipirinha met Boerenbond? Nadien is er immers After Work-party ‘Brazilian Night’ met de werknemers en sympathisanten …

Ontbossingsverantwoorde soja?

Terwijl in Gent het eerste schip zogenaamde 'maatschappelijk verantwoorde soja' aankomt, spreekt de Braziliaanse Marly Winckler in hetzelfde Gent over de samenhang tussen groeiende vleesconsumptie en ontbossing van waardevolle savanne (Cerrado) en Amazonegebied. Winckler is het boegbeeldvan de vegetarische beweging in Brazilië. Op hun website zijn de twee Wervelboeken over soja de drukst bezochte pagina's. …

Logo 100% sojavrij

Wervel komt al jaren op om de sojaverslaving in Europa te verminderen. Jaarlijks importeert de Europese Unie 39 miljoen ton soja, waarvan 20 miljoen ton uit Brazilië. Naast het aankaarten van onze extreme soja-afhankelijkheid promoten we diverse alternatieven van eigen eiwitbronnen. Dat is hoogst nodig, want slechts 1 % van het Europese landbouwareaal staat in …

klik voor een grote versie

Brussel zit vol eiwitten

Wervel is verheugd dat de Vlaamse Overheid het voorbije jaar meer en meer oog kreeg voor de internationale eiwitproblematiek en voor de mogelijkheden van agroforestry. We kunnen terugblikken op een prettige samenwerking in de zoektocht naar diverse alternatieven voor de immense en eenzijdige soja-import. Terwijl de EU maar op 1 % van haar areaal eigen …

Image

Ondanks het feit dat de Belgische vleesproductie daalde in 2008 met ongeveer 1,5 percent, steeg de sojaimport van 1,7 naar 2 miljoen ton. Voor de Europese Unie gaat het over meer dan 30 miljoen ton soja. De situatie roept het beeld op van een losgeslagen trein.

Maar op 9 oktober 2008 namen de Vlaamse stakeholders op de veevoedermarkt een grote bocht. In het Vlaams Parlement kon de sector uit monde van vertegenwoordigers van Bemefa, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Wervel, ILVO, Boerenbond, Frana en de HogeschoolGent horen hoe soja blijkbaar toch kan vervangen worden door lokale alternatieven.