Ga naar de inhoud

De Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij gaat op vraag van minister-president Kris Peeters de broeikasvoetafdruk laten berekenen van de Vlaamse veehouderij. Een vergelijkbare vraag van onze noorderburen mondde uit in het rapport “Milieu-effecten van Nederlandse consumptie van eiwitrijke producten.” Het studiebureau Blonk Milieu Advies gaf op pagina 10/166 te kennen dat ze geen rekening hielden met landconversie. Ontbossing van tropisch bos of savanne voor bvb. sojateelt is echter één van de belangrijkste klimaatopwarmers… Zo kreeg de grondloze veeteelt automatisch een lengte voorsprong op grondgebonden teelt. Hopelijk kunnen we met het Vlaamse rapport wel een eerlijke vergelijking maken.

uderij: ontbossing niet ‘vergeten’!

De SALV (Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij) gaat op vraag van minister-president Kris Peeters de broeikasvoetafdruk laten berekenen http://www.vilt.be/Wat_is_de_CO2-voetafdruk_van_de_Vlaamse_veehouderij

van de Vlaamse intensieve veehouderij. Hopelijk wordt dit belangrijke milieuvraagstuk niet te éénvoudig opgevat. Een vergelijkbare vraag van onze noorderburen mondde uit in het rapport “Milieu-effecten van Nederlandse consumptie van eiwitrijke producten.”

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,3387931&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=31644

De onderzoekers van het bureau Blonk Milieuadvies gaven op pagina 10/166 eerlijk te kennen dat ze op geen enkele manier rekening gehouden hebben met de broeikasgasuitstoot door landconversie (ontbossing dus). Ontbossing van tropisch bos of savanne en conversie naar akkerbouw (voor bvb. sojateelt) is één van de belangrijkste oorzaken van het broeikaseffect, maar blijkt methodologisch moeilijk om mee te rekenen… Grondgebonden veeteelt wordt door deze methodologische “moeilijkheid” immers enorm benadeeld, want zij teert niet op tropische ontbossing. Zullen de Vlaamse onderzoekers deze moeilijkheid kunnen overbruggen en toch een zinvolle vergelijking mogelijk kunnen maken tussen grondgebonden en grondloze veeteelt?