Ga naar de inhoud
interview Michel copy copy

Naar aanleiding van het publiek debat over een nieuw GLB gaat Wervel de boer op. We houden de vinger aan de pols bij boeren en boerinnen die het beste van hun job maken in een uitdagend economisch en ecologisch klimaat. Op 11 april 2018 brengen we met Wervel een bezoek aan het bio-dynamische fruitbedrijf van Michel Frisque, gelegen in Wolfshaegen te Neerijse. We willen met hem een gesprek over het aankomende vernieuwde GLB, de actuele agro-economische situatie en de positie hierin van zijn eigen bedrijf. Bovendien ligt zijn hoeve pal aan het natuurgebied de Doode Bemde, en dat maakt ook het samengaan van landbouw en natuur tot een niet te missen gespreksthema.

Wat kost dat feitelijk, ne patat?

Als beweging voor gezonde landbouw, vindt Wervel rechtvaardige prijzen belangrijk. In een voedselketen met LEF (Lokaal – Eco – Fair) ziet Wervel de boer dan ook als prijszetter en niet langer als prijsnemer. Om boeren (en andere actoren in de keten die eerlijk willen handelen) te helpen een zicht te krijgen op een eerlijke prijs, maakte Wervel samen met boeren alvast voor aardappelen een rekentabel die zicht geeft op de eigen kosten inclusief loon. Wervel is verheugd dat ook in Wallonië stappen naar eerlijke relaties in de voedselketen worden gezet en hoopt met de rekentabel bij te dragen aan eenzelfde dynamiek in Vlaanderen.

verontwaardigdeboerin

Naar aanleiding van het publiek debat over een nieuw GLB gaat Wervel de boer op. We houden de vinger aan de pols bij boeren en boerinnen die het beste van hun job maken in een uitdagend economisch en ecologisch klimaat. Ilse Rollez van het Pilkemhof in Boezinge schreef verontwaardigd een Open Brief aan de grootwarenhuizen. …

Het gangbare beleid (GLB) stoelt op verkeerde beginselen. WERVEL nam deel aan de bevraging vanwege de Europese Commissie ter voorbereiding van het toekomstige Europese Landbouwbeleid.  Wervel vindt de huidige logica van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid niet in overeenstemming met de uitdagingen voor de landbouw en de plattelandsgebieden. Wervel kijkt naar: redelijke levensstandaard voor de landbouwers, beantwoorden aan de verwachtingen van de consument, evenwichtige territoriale ontwikkeling van plattelandsgebieden.

GATTtribunaal

In 1992 liep er bij Wervel een petitie voor een landbouw met toekomst, een actie  voor rechtvaardige prijzen, maar in 2016 maar actueler dan ooit. Aanleiding voor de petitie was het voorakkoord dat in het kader van de moeizame GATT1-onderhandelingen op 20 november 1992 was afgesloten tussen de Verenigde Staten en de EU (toen nog …

GATTtribunaal

2015 stond voor Wervel deels in het teken van vieren en terug blikken. Zo was er van 1992 tot 1996 de petitie-actie ‘Voor een landbouw met toekomst’. De initiatiefgroep van toen blikt terug op een actie gedragen door 51 organisaties. De inzet is helaas actueler dan ooit. Lees het volledige artikel met analyse en alternatief.

Na de acties in Frankrijk zijn nu ook in ons land de boeren op straat gekomen. Ze zijn boos, en met reden. Ondertussen richt de Boerenbond zich tot de consument met een petitie voor eerlijke prijzen. Maar gaat de grootste boerenorganisatie van het land daarmee niet al te makkelijk voorbij aan haar eigen verantwoordelijkheid? Of wegen haar financiële belangen te zwaar door om de positie van de boer écht te verbeteren?


Het Boerenforum van 11 oktober gaat door in het Vlaams-Brabantse Ternat. Dit keer zijn we te gast op twee boerderijen. Jan De Schrijver is gangbare melkboer en Luc Pauwels is biologische akkerbouwer. De twee boeren hebben over de grenzen van hun bedrijven en sectoren heen besloten om nauwer te gaan samenwerken. Wil je weten hoe ze dat doen? Kom dan zeker naar het Boerenforum. Je komt er ook meer te weten over actuele landbouwthema’s zoals de impact van TTIP en ecologische en financieel haalbare stikstofreducerende maatregelen.

Landbouwers op de barricaden

In heel Europa zijn boeren aan het protesteren gegaan deze zomer. Enkele grote manifestaties in Brussel zijn aangekondigd voor 6 en 7 september. De grotere boerenvakbonden en hun achterban eisen crisismaatregelen van Europa als een reactie op de Russische handelsboycot (lees meer) en kondigen een grote boerenbetoging aan in Brussel op 7 september. Andere boeren voelen er weinig voor om zich zondermeer aan te sluiten bij de eisen die de industriële landbouwsectoren recht moeten houden. Zij willen meer marktregulering en vragen ruimte en steun voor creatieve bedrijfsvormen in de korte keten en biolandbouw. Ze organiseren een creatief protest op 6 september in het Brusselse Jubelpark en sluiten aan met een delegatie op 7 september.

Boerenbetogingen: het lijkt wel of ze zich altijd al voorgedaan hebben. Op school leerden we over de Boerenkrijg, maar de meest beklijvende uit de recentere geschiedenis was die tegen het plan Mansholt (1971). Daarna volgden er nog tientallen, de ene al dramatischer en spectaculairder dan de andere. Denken we aan de duizenden liters te goedkope melk die met beertonnen massaal over akkers gesproeid werden, of de protestblokkades tegen supermarkten die varkensvlees onder de kostprijs verkopen.