Ga naar de inhoud

boer zoekt loon

Elke week verdwijnen er in Vlaanderen 24 landbouwbedrijven. De boerderijen die overblijven groeien en groeien. De overheid en de landbouworganisaties houden de Landbouwers een rad voor de ogen gehouden om te kiezen voor de gigantische stallen en monoculturen. De winstmarges worden kleiner waardoor de omzet moet stijgen, krijgen de boeren te horen. Maar waar houdt …

grass 1209945 1280

De landbouwcommissie voelde aan dat de perceptie anders moest nadat De Morgen op 16 januari kopte “Enkel Bayer spreekt op hoorzitting duurzame landbouw in Vlaams Parlement”. De commissie nodigde dan ook Wervel en ILVO uit voor een hoorzitting over ‘betaalbaar en duurzaam voedsel produceren’. Wervel pleitte om voedsel als gemeengoed te zien en niet louter als koopwaar. Een voedselbeleid en een paradigmashift richting agro-ecologie dringen zich op.

maan

 

Landbouw en milieu bij één minister leggen, Is dat niet vragen om problemen? Botsen beide velden niet te hard om als minister een geloofwaardig coherent beleid te voeren? Of hebben we net nood aan een meer overkoepelende beleid?  

Wervel ziet in een geïntegreerd voedselbeleid het antwoord.

De woede van een groenteboerin

 

De woede van een groenteboerin: productie tegen bodemprijzen en daaronder. Interview met Ilse Rollez en Tonny Hoste. Dit artikel is een herwerking van het interview dat je vindt in de nieuwe brochure ” Boeren aan het woord” Kruispunt van onrecht en zoektoch naar ommekeer.  De volledige brochure is hier te bestellen.

FB IMG 1534495049479 copy

Naar aanleiding van het publiek debat over een nieuw GLB gaat Wervel de boer op. We houden de vinger aan de pols bij boeren en boerinnen die het beste van hun job maken in een uitdagend economisch en ecologisch klimaat.  In het West-Vlaamse Pittem teelt de familie Cocquyt groenten voor de diepvriesindustrie en vleesvee van …

investment savings curve copy

In 2017 haalden verschillende noodkreten van boeren de pers. De lage en schommelende landbouwprijzen nekken hun bedrijf. Uiteraard trekt Wervel zich zoiets aan: die noodkreet moet herhaald worden zolang daar geen blijvend gevolg wordt aan gegeven. Vandaar een Open Brief van Wervel aan de voorzitter van het zogenaamde ketenoverleg. Het ketenoverleg staat voor een forum waar de vertegenwoordigers van boeren, handelaars van landbouwproducten, verwerkende industrie en voedingsdistributie overleggen op momenten van crisis. In de Open Brief roept Wervel, samen met Boerenforum, Test-Aankoop en Velt op om een structurele stap verder te zetten.

Klik op deze link voor de volledige open brief.

interview Michel copy copy

Naar aanleiding van het publiek debat over een nieuw GLB gaat Wervel de boer op. We houden de vinger aan de pols bij boeren en boerinnen die het beste van hun job maken in een uitdagend economisch en ecologisch klimaat. Op 11 april 2018 brengen we met Wervel een bezoek aan het bio-dynamische fruitbedrijf van Michel Frisque, gelegen in Wolfshaegen te Neerijse. We willen met hem een gesprek over het aankomende vernieuwde GLB, de actuele agro-economische situatie en de positie hierin van zijn eigen bedrijf. Bovendien ligt zijn hoeve pal aan het natuurgebied de Doode Bemde, en dat maakt ook het samengaan van landbouw en natuur tot een niet te missen gespreksthema.

Wat kost dat feitelijk, ne patat?

Als beweging voor gezonde landbouw, vindt Wervel rechtvaardige prijzen belangrijk. In een voedselketen met LEF (Lokaal – Eco – Fair) ziet Wervel de boer dan ook als prijszetter en niet langer als prijsnemer. Om boeren (en andere actoren in de keten die eerlijk willen handelen) te helpen een zicht te krijgen op een eerlijke prijs, maakte Wervel samen met boeren alvast voor aardappelen een rekentabel die zicht geeft op de eigen kosten inclusief loon. Wervel is verheugd dat ook in Wallonië stappen naar eerlijke relaties in de voedselketen worden gezet en hoopt met de rekentabel bij te dragen aan eenzelfde dynamiek in Vlaanderen.

verontwaardigdeboerin

Naar aanleiding van het publiek debat over een nieuw GLB gaat Wervel de boer op. We houden de vinger aan de pols bij boeren en boerinnen die het beste van hun job maken in een uitdagend economisch en ecologisch klimaat. Ilse Rollez van het Pilkemhof in Boezinge schreef verontwaardigd een Open Brief aan de grootwarenhuizen. …

Het gangbare beleid (GLB) stoelt op verkeerde beginselen. WERVEL nam deel aan de bevraging vanwege de Europese Commissie ter voorbereiding van het toekomstige Europese Landbouwbeleid.  Wervel vindt de huidige logica van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid niet in overeenstemming met de uitdagingen voor de landbouw en de plattelandsgebieden. Wervel kijkt naar: redelijke levensstandaard voor de landbouwers, beantwoorden aan de verwachtingen van de consument, evenwichtige territoriale ontwikkeling van plattelandsgebieden.