Ga naar de inhoud

boer zoekt loon

Elke week verdwijnen er in Vlaanderen 24 landbouwbedrijven. De boerderijen die overblijven groeien en groeien. De overheid en de landbouworganisaties houden de Landbouwers een rad voor de ogen gehouden om te kiezen voor de gigantische stallen en monoculturen. De winstmarges worden kleiner waardoor de omzet moet stijgen, krijgen de boeren te horen. Maar waar houdt …

grass 1209945 1280

De landbouwcommissie voelde aan dat de perceptie anders moest nadat De Morgen op 16 januari kopte “Enkel Bayer spreekt op hoorzitting duurzame landbouw in Vlaams Parlement”. De commissie nodigde dan ook Wervel en ILVO uit voor een hoorzitting over ‘betaalbaar en duurzaam voedsel produceren’. Wervel pleitte om voedsel als gemeengoed te zien en niet louter als koopwaar. Een voedselbeleid en een paradigmashift richting agro-ecologie dringen zich op.

maan

 

Landbouw en milieu bij één minister leggen, Is dat niet vragen om problemen? Botsen beide velden niet te hard om als minister een geloofwaardig coherent beleid te voeren? Of hebben we net nood aan een meer overkoepelende beleid?  

Wervel ziet in een geïntegreerd voedselbeleid het antwoord.

De Europese Commissie laat haar plan om de subsidies per bedrijf te plafonneren op 300.000 euro varen, maar wil wel trapsgewijs de steun per bedrijf inkrimpen. In de nieuwe plannen van het dagelijks bestuur van de Unie blijven boeren die minder dan 100.000 euro subsidies ontvangen buiten schot. Op de volgende schijf van 100.000 euro …

De woede van een groenteboerin

 

De woede van een groenteboerin: productie tegen bodemprijzen en daaronder. Interview met Ilse Rollez en Tonny Hoste. Dit artikel is een herwerking van het interview dat je vindt in de nieuwe brochure ” Boeren aan het woord” Kruispunt van onrecht en zoektoch naar ommekeer.  De volledige brochure is hier te bestellen.

Wassen witter dan wit?

Een paardenmiddel voor witwasserij

Wervel luidde al enkele keren de alarmklok over de huidige explosie van paarden in Vlaanderen, de zogenaamde verpaarding van het landschap. We hielden er zelfs een heus openbaar debat rond in Limburg. Koeien moeten blijkbaar hoe langer hoe meer de wei uit; paarden erin!

 

Europa gaat volgend jaar meer investeren in groei en tewerkstelling dan in landbouw. Dat is de belangrijkste boodschap van de Europese Commisie bij de voorstelling van haar budgetvoorstel voor 2008. Het totale EU-budget loopt op tot 129,2 miljard euro, dat is twee procent meer dan hetgeen voorzien is voor dit jaar. Het voorstel van de …

FB IMG 1534495049479 copy

Naar aanleiding van het publiek debat over een nieuw GLB gaat Wervel de boer op. We houden de vinger aan de pols bij boeren en boerinnen die het beste van hun job maken in een uitdagend economisch en ecologisch klimaat.  In het West-Vlaamse Pittem teelt de familie Cocquyt groenten voor de diepvriesindustrie en vleesvee van …

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is momenteel goed voor zo’n 40 procent van de Europese begroting. 58 procent van de Europeanen vindt dat dit percentage de komende jaren hetzelfde moet blijven of zelfs moet stijgen, terwijl slechts 17 procent van mening is dat het moet dalen. Dat blijkt uit een enquëte die de Europese Commissie liet uitvoeren …

investment savings curve copy

In 2017 haalden verschillende noodkreten van boeren de pers. De lage en schommelende landbouwprijzen nekken hun bedrijf. Uiteraard trekt Wervel zich zoiets aan: die noodkreet moet herhaald worden zolang daar geen blijvend gevolg wordt aan gegeven. Vandaar een Open Brief van Wervel aan de voorzitter van het zogenaamde ketenoverleg. Het ketenoverleg staat voor een forum waar de vertegenwoordigers van boeren, handelaars van landbouwproducten, verwerkende industrie en voedingsdistributie overleggen op momenten van crisis. In de Open Brief roept Wervel, samen met Boerenforum, Test-Aankoop en Velt op om een structurele stap verder te zetten.

Klik op deze link voor de volledige open brief.

EU-landbouwbudget

Het Europees landbouwbudget staat regelmatig onder vuur. Voor het eerste pijler-verhaal werd enkele jaren geleden al een plafond ingevoerd. De vooropgestelde toename van dat budget is nauwelijks voldoende om gelijke tred te houden met de inflatie. Naar aanleiding van de invoering van de Mid Term Review werd bovendien het principe van de ‘financiële discipline’ ingevoerd. …

interview Michel copy copy

Naar aanleiding van het publiek debat over een nieuw GLB gaat Wervel de boer op. We houden de vinger aan de pols bij boeren en boerinnen die het beste van hun job maken in een uitdagend economisch en ecologisch klimaat. Op 11 april 2018 brengen we met Wervel een bezoek aan het bio-dynamische fruitbedrijf van Michel Frisque, gelegen in Wolfshaegen te Neerijse. We willen met hem een gesprek over het aankomende vernieuwde GLB, de actuele agro-economische situatie en de positie hierin van zijn eigen bedrijf. Bovendien ligt zijn hoeve pal aan het natuurgebied de Doode Bemde, en dat maakt ook het samengaan van landbouw en natuur tot een niet te missen gespreksthema.