Ga naar de inhoud

Bij de tussentijdse evaluatie van het hernieuwde Europese landbouwbeleid, vanaf volgend jaar, zal de Europese Commissie voorstellen om een maximale subsidie per landbouwer te bepalen, wellicht 300.000 euro per jaar. Dit bevestigt eurocommissaris voor Landbouw Mariann Fischer Boel. Hiermee zet ze vooral de Britten voor het blok: die willen een goedkoper landbouwbeleid, maar hebben de …

Uit VILT (04/05/2006) De Europese Commissie heeft woensdag de ontwerpbegroting voor 2007 voorgesteld. De betalingen bedragen 116,4 miljard euro of 0,99 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) van de Unie. Dat is minder dan de 1,01 procent van de begroting van 2006. Volgens begrotingscommissaris Dalia Grybauskaité gaat het om een "minimalistisch budget". De begroting …

Laat dat nu eens eindelijk duidelijk zijn! Wat telt is dat een boer vergoed wordt voor zijn producten, dat er een rechtvaardig arbeidsinkomen is. Dat kan best rechtstreeks via een goede prijs voor zijn producten. Maar dat kan ook onrechtstreeks, via een minder goede prijs met daarboven op een vorm van subsidiëring. In elk geval is het de consument die een eerlijke prijs moet betalen voor zijn voedsel. Ofwel rechtsreeks aan de boer, ofwel onrechtstreeks via de belastingen. ……..De machtsspelletjes tussen de lidstaten en vooral de strijd om de centen, dreigt nogmaals afgewenteld te worden op de landbouwsector. En dat is niet alleen onrechtvaardig, het getuigt ook van een gebrek aan goed bestuur.

Veevoedersubsidies EU en VS

Op 10 januari 2006 publiceerde Jacques Berthelot op de website van het Franse Solidarité (http://solidarite.asso.fr) een studie met bovenstaande titel; ze verscheen vrijwel gelijktijdig in het Frans en in het Engels. Hier worden de hoofdlijnen weergegeven.

De inhoud bestaat uit de volgende paragrafen:

  1. het essentieel belang van de veevoeders in de landbouweconomieën van de EU en de VS
  2. de veevoedersubsidies van de EU en de VS zijn subsidies op gekoppelde productiemiddelen
  3. het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, GLB [van de EU] heeft altijd de gemeenschappelijke marktorganisaties van gevogelte- en varkensvlees gekoppeld aan die van de granen
  4. de sterke vermindering van de exportsubsidies van de EU is ruimschoots vervangen door toegenomen interne subsidies ten gunste van de granen en van het geëxporteerde vlees van gevogelte en varkens
  5. het belang van veevoedersubsidies voor het exportvlees van de VS
  6. het in rekening brengen van de veevoedersubsidies leidt tot de toekenning van AMS-SP (specifiek per product) aan dierlijke producten en verlaagt de per product specifieke de minimis steun
  7. de gekunstelde rechtvaardiging van de OESO om de ogen te sluiten voor de veevoedersubsidies