Webinarreeks Landbouw in diverse perspectieven

18 november 2020By Arthur Folleboutecologisch gezond No Comments

De werkgroep Landbouwbeleid onderzoekt de landbouw in al haar facetten.In de webinarreeks bekijken we de landbouw in relatie tot enkele grote thema’s: landbouw en biodiverisiteit, ruimtegebruik en water.We gaan hierbij te rade bij experts. Door digitaal te werken kan je hier alles herbekijken.    Landbouw en biodiversiteit De biodiversiteit staat onder druk, zeker in rurale … Read More

biodiversiteit & landbouw

Myriam Dumortier doceert bos- en Natuurbeleid aan de Ugent.Eindelijk kunnen we samen met haar in gesprek gaan over landbouw en biodiversiteit. De toestand lijkt hopeloos: tussen 1990 en 2015 tuimelde de Europese akkervogelindex 32 % naar beneden. Het aantal insecten in Duitse graslanden ging tussen 2008 en 2017 zelfs met 78% bergaf.  De landbouw is afhankelijk … Read More