Ga naar de inhoud

De werkgroep Landbouwbeleid onderzoekt de landbouw in al haar facetten.
In de webinarreeks bekijken we de landbouw in relatie tot enkele grote thema’s: landbouw en biodiverisiteit, ruimtegebruik en water.
We gaan hierbij te rade bij experts.

Door digitaal te werken kan je hier alles herbekijken.

 

 Landbouw en biodiversiteit

De biodiversiteit staat onder druk, zeker in rurale gebieden. De toestand lijkt hopeloos: tussen 1990 en 2015 tuimelde de Europese akkervogelindex 32 % naar beneden. Het aantal insecten in Duitse graslanden ging tussen 2008 en 2017 zelfs met 78% bergaf. De landbouw is afhankelijk van biodiversiteit maar het agro-industriële landbouwsysteem vernietigt het. We onderzoeken de oorzaken en kijken naar mogelijke oplossingen waar zowel de natuur als de boer beter van worden Myriam Dumortier doceert bos- en Natuurbeleid aan de Ugent. Eindelijk kunnen we samen met haar in gesprek gaan over landbouw en biodiversiteit.

Landbouw en open ruimte

De landbouw neemt heel wat open ruimte in beslag. Daardoor heeft het een grote impact op de natuur en de ruimtelijke ordening. Tegelijk verdringen steden landbouw van vruchtbare grond. Hubert Gulinck, emeritus hoofddocent aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, helpt onze kijk te verhelderen tijdens de webinar. Doorheen zijn verhaal komen enkele grote vragen aan bod: wat is eigenlijk landbouwruimte, wat is landbouw en wie zijn de boeren? Bekijk de powerpoint

 

Landbouw en water

Guido Wyseure stelt tijdens een webinar zijn visie voor over de waterproblematiek in de landbouw in Vlaanderen. Hij vraagt om genuanceerd na te denken en niet te geloven in alles zaligmakende oplossingen. Veel voedsel voor debat!