Ga naar de inhoud
Ward Kennes plant notelaar

Acties

Boomplantactie 2008 Op 23 november 2008 werden bijna 100 agroforestrybomen aangeplant in Aartselaar. Lees verslag (met foto’s). Dank aan alle deelnemers! Boomplantactie 2007 Op 10 november 2007 werden de eerste agroforestrybomen aangeplant door JNM -vrijwilligers bij een melkveehouder uit Herselt (zie ook artikel in Landgenoten). Dank aan alle deelnemers, inclusief Ward Kennes, de kabinetssecretaris van …

Links

Interessante sites: Engels voorbeeldbedrijf ecologische agroforestry Moderne agroforestry volgens het INRA (Frans) Meer opbrengst per perceel (Engels) Frans nationaal programma “Agroforesterie” In Vlaanderen Nationale Boomgaardenstichting Unie Vlaamse Bosbouw In Nederland Voederbomen Bomen in planologie en landbouw van universiteit Wageningen Suggesties voor deze pagina? Laat het ons weten: jeroen AT wervel PUNT be

Wat zegt de wet?

Wat zegt Europa? Europa voorziet in subsidie voor opstart van agroforestrysystemen sinds 2007 in het plattelandsbeleid. Sinds 2015 wordt agroforestry onder bepaalde voorwaarden ook erkend als ecologisch focusgebied. Wat zegt Vlaanderen? Voor een huidige stand van zaken, raadpleeg de website agroforestryvlaanderen.be Wervel vindt dat pioniers niet langer mogen gestraft, maar integendeel moeten aangemoedigd worden. De …

Image

Recent Europees onderzoek

SAFE-onderzoeksproject Van 2001 tot 2005 liep in onze buurlanden (Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Zwitserland, Spanje en Griekenland) een groot onderzoeksproject over agroforestry in opdracht van de EU. Hier kwamen heel wat publicaties uit, oa. in het wetenschappelijk tijdschrift “Agroforestry Systems” (lees vertaalde samenvatting recent artikel). Het onderzoek werd oa. in Frankrijk verdergezet en er werd …

Image

Veelbelovende tussenteelten

Een agroforestrysysteem bestaat per definitie uit minstens twee lagen om optimaal van het aanwezige licht, water en nutriënten gebruik te kunnen maken. In de tropen, waar zonneschijn meer overvloedig aanwezig is, zal men zonder probleem nog meer étages kunnen inbouwen, maar bij ons in de gematigde streken zijn er grenzen: het beschikbare licht is beperkt. …

Hoogopgesnoeide populieren

Veelbelovende boomsoorten

Boomsoorten zijn standplaatsgevoelig: niet elke boom groeit overal. Raadpleeg de bomenwijzer! Snelle groeiers Over het algemeen hebben deze snelgroeiende boomsoorten een lage dichtheid en geringe waarde, maar afhankelijk van waar het hout voor dient, is de bedrijfstijd tussen de 10 en de 30 jaar. Populier, wilg, els, esdoorn en berk zijn snelle groeiers. Bovendien maken …

Vormsnoei bij 9-jarige noten

Nadelen

Ecologisch Negatieve ecologische interacties Zoals bij de voordelen al aangehaald, is efficiëntie eigenlijk cruciaal in agroforestry. Toch wordt competitie voor zowel boven- als ondergrondse hulpbronnen vaak beschouwd als belangrijkste obstakel om bomen en gewassen te mengen. Deze nadelen kunnen voor een deel beperkt worden door juiste keuzes in het ontwerp van het systeem en daarover …

Voordelen

Socio-economisch Inkomensdiversificatie Veel agroforestrysystemen lenen zich ertoe om meerwaarde op het bedrijf te houden. Over het algemeen wordt verwacht dat hardhoutprijzen zullen stijgen, door een combinatie van een stijgende vraag en een krimpend aanbod, omdat tropische bossen niet alleen krimpen, de illegale houtkap wordt er steeds beter gecontroleerd. Ook stijgt de vraag naar biomassa, niet …

NME-project over agroforestry

Project agroforestry goedgekeurd door de Vlaamse milieuadministratie Titel van het NME-project "Natuur en landbouw die de handen in mekaar slaan: daar kan je op bouwen!" Dit project loopt van 5/10/07 tot 5/10/09 en wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Partners: Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE vzw) en …

WardKennesplantnotelaargroot

Omdat er binnen Wervel als beweging interesse was om rond agroforestry te werken, werd op 14 december 2002 een interne vormingsdag gehouden over het thema in Pede. Het volledige verslag ervan kan u hier lezen, het is nog altijd zeer actueel. Dit was het startsein voor de meer gemotiveerde vrijwilligers en in de nasleep van …

Agroforestry

NIEUWS april 2011: Vlaanderen geeft landbouwers financiële steun voor agroforestry! Agroforestry verhoogt rendement en milieukwaliteit tegelijk. Bekijk het online dossier, het persbericht, de brochure, de film.