Ga naar de inhoud
pensioensparen door investering in ecologische infrastructuur...

Wervel boekt opnieuw succes! Op 22 juni bevestigde de Vlaamse Regering definitief de steun voor boslandbouwsystemen (agroforestry) – lees het besluit. De juridische obstakels zijn nu van de baan en de steun kan toegekend worden vanaf 0,5 hectare en 30 bomen/hectare, tot 70% van de aanplantkosten. Daarmee komt er een positief antwoord op onze vragen. Inschrijven moet je als landbouwer doen via het e-loket voor 1 september.

Klik voor een vergrote weergave

Sinds 2002 promoot Wervel agroforestry. Wervel vroeg de minister van Landbouw in 2006 om landbouwers te ondersteunen bij agroforestry zoals voorzien in het EU-plattelandsbeleid. Wervel is blij dat de Vlaamse Regering daar op 1 april 2011 gevolg aan gaf! Het beleid geeft hiermee het belangrijke signaal dat verweving meer opbrengt dan scheiding en dat ecologie …

Bekijk een filmpje dat uitlegt hoe agroforestry werkt!

Wervel is verheugd dat 16/03/11 het eerste academisch begeleide proefperceel agroforestry werd aangeplant in Lochristi in samenwerking met de Ugent. Reeds in 2006 vroeg Wervel het kabinet Landbouw om deze landbouwtechniek te ondersteunen, omdat die economisch en ecologisch productiever is dan de nu gangbare monoculturen. Terwijl de steunmaatregel agroforestry (of boslandbouw) administratief gefinaliseerd wordt in Vlaanderen, komt er nu eindelijk een academisch opgevolgd proefperceel, tien jaar na deze in de meeste ons omringende landen.

Met zoveel bebouwde oppervlakte in Vlaanderen, is waterbeheersing geen sinecure. Bij piekdebieten is het dweilen met de kraan open. Het is dan ook cruciaal dat de grootste oppervlaktes, ingenomen door de landbouwsector, beter het water doorlaten. Onze landbouwbodems zijn daartoe te weinig in staat, omdat de humus sinds jaren verminderd is en steeds zwaardere machines de ondergrond vastrijden. Daar iets aan doen brengt ook voor de landbouwsector geld in het laatje.

Boeren zijn bang van het beleid, niet van bomen

24/11/09 Het landbouwbeleid van de Europese Unie heeft er de laatste decennia – door productiegebonden subsidies – voor gezorgd dat bomen massaal uit het landschap verdwenen. Zonder bomen is duurzame landbouw onmogelijk. De trend op vlak van het Europese beleid is nu gekeerd: de rol van de boom wordt terug erkend. Wervel vraagt de Vlaamse overheid om een coherent beleid dat de boom in het landbouwlandschap kansen geeft. Het kan niet dat de pioniers van de landbouw van morgen, vandaag nog als fraudeur worden aanzien. Boeren zijn bang van het beleid, niet van bomen.

ISVAG-oven weldra verstopt achter bomenrij

Grote opkomst bij agroforestry-plantactie in Aartselaar

Ondanks de sneeuw en de vrieskou kwamen meer dan 150 mensen een handje toesteken bij de boomplantactie op het bedrijf van biologische landbouwer Dirk ’s Jongers. Gelukkig was naast de noeste arbeid van het graven van plantgaten en het sleuren met emmers compost ook de nodige ontspanning voorzien.

Wervel vertaalde deze documentaire van 65 minuten. Verspreiding in Vlaanderen via het project Agroforestry in Vlaanderen – contact: 051/ 27 33 82 of info@agroforestryvlaanderen.be. Bekijk de trailer “Agroforestry – anders produceren” (2008 Agroof Production) Bekijk ook de volgende 5 volledige fragmenten: Claude Jollet, agroforestrypionier(3mn) – Meneer Claude Jollet is een pionierboer in het domein van …

Onderzoek in Nederland

Recent Nederlands onderzoek Dit werd uitgevoerd door de universiteit van Wageningen. Een overzicht van enkele publicaties: Notenteelt met tussengewas geschikt voor Nederland? (Anne Oosterbaan en Huub Schepers) Agroforesty: bomen in combinatie met landbouw (Anne Oosterbaan en Jan de Boer) Zie ook onder pers (artikel in Boerderij).

Eindpublicatie van Stedula

Koolstof en agroforestry

Hoger organische stofgehalte voor betere bodemkwaliteit Eindpublicatie van Stedula Het Steunpunt voor Duurzame Landbouw wijdde in september 2005 een nieuwsbrief aan het thema Kyoto en landbouw. Daarin lezen we: “Stedula is er van overtuigd dat er belangrijke kansen voor CO2-reductie te vinden zijn in de reductie van de achteruitgang van de organische stof in onze …

Ward Kennes plant notelaar

Acties

Boomplantactie 2008 Op 23 november 2008 werden bijna 100 agroforestrybomen aangeplant in Aartselaar. Lees verslag (met foto’s). Dank aan alle deelnemers! Boomplantactie 2007 Op 10 november 2007 werden de eerste agroforestrybomen aangeplant door JNM -vrijwilligers bij een melkveehouder uit Herselt (zie ook artikel in Landgenoten). Dank aan alle deelnemers, inclusief Ward Kennes, de kabinetssecretaris van …