Ga naar de inhoud

Zondag 4 juli om 11u houden bezorgde burgers, boeren, vakbonden en milieuorganisaties een mars voor een gezonde leefomgeving en werkomgeving nadat recent de historische PFOS-vervuiling door de multinational 3M aan het licht kwam. “Boerenforum wil de getroffen boerinnen en boeren uit de regio ondersteunen” zegt Tijs Boelens, “Boerenforum staat voor een gezonde en rechtvaardige landbouw. Maar om gezond voedsel te telen, hebben we nood aan een gezonde bodem.”

bang afwachten

Voor de boerinnen en boeren actief in de ruime omgeving rond de terreinen van 3M is het bang afwachten wat de gevolgen van de vervuiling zullen zijn voor hun bedrijf. De impact is echter nu al duidelijk voelbaar.Landbouwers actief in de korte keten, slagen er moeilijk in om hun producten te verkopen. De klanten blijven weg. Ondertussen is er een groot gebrek aan informatie en werd er nog geen steun toegezegd vanuit de overheid. Die steun is echter dringend nodig om te voorkomen dat deze bedrijven over kop gaan.

Eén van de getroffen boeren uit de regio is Joe Dieryck. Samen met zijn vrouw Christie baat hij het Vrijselhof uit in Kontich, een biologische, afvalvrije boerderij waar gewerkt wordt volgens de principes van de permacultuur. De kans is groot dat de boerderij niet langer eieren zal mogen verkopen van kippen in buitenloop. Het absurde resultaat zou dan zijn dat boeren zoals Joe, die zich inzetten voor een gezonde bodem, een gezond leefmilieu en dierenwelzijn, moeten stoppen, terwijl de industriële kippenproductie, waar kippen binnen worden opgehokt, wel kan doordoen.

uitstervend ras: grondgebonden boeren

Dit is slechts één voorbeeld van hoe boerinnen en boeren die grondgebonden en gezond willen boeren, aan het kortste eind trekken. Binnen enkele decennia zal de boerenstiel zo niet langer bestaan in Vlaanderen. De overheid trekt al jaren de kaart van export en industrie. Dit gaat ten koste van lokale, gezonde voedselproductie. Er moet nu een ommeslag komen waarbij landbouwers die op een duurzame manier produceren worden ondersteund.

Boerenforum en de ondersteunende organisaties vragen dan ook dat de boerinnen en boeren die omwille van dit dossier hun gronden niet meer zouden kunnen bewerken, volledig gecompenseerd worden voor de schade en de eventuele sanering of, indien niet anders mogelijk, ondersteund worden bij het vinden van nieuwe gronden.

analyses per bedrijf

De overheid (OVAM of Gemeentebesturen) moeten analyses maken per bedrijf, want de huidige analyses zijn slechts steekproeven. De overheid moet de mogelijks vervuilde oogsten en producten opkopen, de landbouwgronden saneren en de boeren en boerinnen compenseren voor de geleden bedrijfsschade. Deze sanering dient te gebeuren op kosten van de vervuilers.

Boerenforum voert, samen met Wervel, FIAN Belgium, vzw Climaxi en de Landbouwbrigades, al langer actie voor toegang tot grond voor boerinnen en boeren. De recente ontwikkelingen rond de terreinen van 3M passen in een bredere tendens waarbij boerinnen en boeren moeten wijken voor havenuitbreidingsprojecten en industrie op linkeroever in Antwerpen en in heel Vlaanderen. Steeds meer landbouwgrond wordt opgekocht voor toekomstige projecten of wordt onbruikbaar door vervuiling.

België: exportland van gif

Tenslotte moeten we voor gezond voedsel niet enkel ijveren voor de gezondheid van onze eigen bodem, maar ook de Belgische verantwoordelijkheid aanpakken bij de vergiftiging van mens en omgeving in andere landen. Overzeese producten kunnen besmet zijn door gif dat in Europa geproduceerd en geëxporteerd wordt, maar in de Europese Unie zelf verboden is. Zie over deze kwestie een recent bericht.

Facebook-event
https://www.facebook.com/events/1851127955052225?ref=newsfeed