Ga naar de inhoud

De prestigieuze ‘World Pesticide Resistance Prize’ gaat dit jaar naar Italiaans Raaigras, omwille van zijn wereldwijd geweldloos verzet tegen pesticiden als glyfosaat (Roundup), chlorsulfuron, diclofop-methyl en trifluralin. Deze felbegeerde nobele prijs bekroont elk jaar planten of insecten die een uitzonderlijke inspanning leveren om weerstand te bieden aan de chemische oorlogsvoering in de voedselproductie. De weerstand die Italiaans raaigras toont, is opmerkelijk gezien de intensivering van gifgebruik door biotechnologen en agro-industriële concerns.

Het was voor de jury niet makkelijk om uit de 222 genomineerden (5 insecten en 217 planten) een winnaar te selecteren. Italiaans Raaigras viel in de prijzen, niet alleen omdat zij sinds 1996 wereldwijd actief is tegen zorgwekkende pesticiden, maar bovendien ook het record vestigde met de opstapeling van resistentie tegen vier verschillende pesticiden in een tarweveld in Australië. Zij verzette zich ook succesvol tegen Roundup in Zuid-Afrika, Israël, Spanje en Frankrijk.

Italiaans Raaigras is erg blij met de prijs en noemt deze “een erkenning van decennialange onafgebroken inspanning.” Het raaigras stelt: “Deze prijs is een signaal aan de hele wereld dat pesticiden en gewelddadige interventies in het veld niet meer welkom zijn. Wetenschappers zouden zich beter bezighouden met het uitbouwen van agro-ecologische technologie die het ecosysteem respecteert en planten doet groeien vanuit een gezonde en krachtige bodem. Sommige wetenschappers geven teveel toe aan geldschieters en lijden aan reductionistisch denken. Sommige planten onder ons, zoals de ggo-teelten, hebben een verkeerd idee van de mens. We laten ons gedwee manipuleren, maar de mens is niet per definitie goed. Met de bekrompen standpunten die sommige mensen er op na houden i.v.m. de natuur kan een landbouwsysteem niet functioneren. Vaak worden zogenaamde gewasbeschermingsmiddelen ingezet die ons helemaal niet beschermen, maar in werkelijkheid ons immuunsysteem vernietigen. Repressieve technieken als chemische bestrijdingsmiddelen en genetische manipulatie kunnen nooit de basis zijn van een gezonde voeding. Om de kwaliteit, kwantiteit en beschikbaarheid van voedsel voor de mens te verzekeren, moeten we allemaal samenwerken, het ganse ecosysteem.”

De genomineerde planten

De genomineerde insecten

Over verhoogd pesticidengebruik in ggo-gewassen

Over samenwerking in het ecosysteem


Patrick De Ceuster & Jeroen Watté

Download English translation