Ga naar de inhoud
minderenbeter

Een nieuwe lente

een nieuw beleidsplan

een vernieuwde raad van bestuur

Wat plant Wervel de komende vijf jaar?


Download beleidsplan 2016-2020
De huidige marktrelatie speelt Lokaal, Ecologisch en Fair vaak tegen elkaar uit. Wervel weet dat het ook anders kan vanuit een mondiaal en historisch perspectief. We willen de volgende jaren onze kennis verder uitbreiden en inspirerende praktijkvoorbeelden onderbouwen en in kaart brengen. We gaan op studiereis en documenteren innovatieve praktijken in binnen- en buitenland rond afzetgarantie voor lokale ondernemers via openbare aanbestedingen. We zetten in 2016 verder in op kennis-uitwisseling met het leerplatform agro-ecologie. We voeden het debat rond eerlijke inkomens met studiedagen en rekenwerk en betrekken hier consumenten, verwerkers en producenten op. Samen met het team Landbouwbeleid en het Boerenforum bekijken we de bestaande berekeningen voor faire melkprijs en doen we ook de oefening voor andere producten zoals aardappelen.

Uiteraard willen we de andere landbouw tonen aan boeren, beleidsmakers, het publiek en andere actoren in Vlaanderen, Europa en internationaal. We ondersteunen nieuwe maatschappelijke spelers in de landbouwsector en inspireren hen om een positieve invloed uit te oefenen op de landbouwpraktijk. Pioniers staan bij Wervel in de schijnwerpers.

We werken samen met verschillende partners. Eind mei 2016 zetten we tijdens ‘Krachtboer’ de agro-ecologische beweging op de kaart: “Voedsel Anders Vlaanderen“. We willen het draagvlak verbreden zodat tegen 2020 een groter deel van de Vlamingen overtuigd is van het belang van een nieuwe relatie in de voedselketen, als basis van lokaal-eco-fair voedsel. We serveren twee maanden Lunch met LEF op twee Gentse scholen. Deze samenwerking kan een enorme boost geven aan lokale ondernemers in de landbouw, catering en logistiek. Lunch met LEF activeert dus niet alleen kinderen en hun ouders, maar een hele gemeenschap.

Tessa Van Hout, coördinator